Παρασκευή, 20 Ιουλίου 2018

40ήμερο Μνημόσυνο

http://pannafpliakos.files.wordpress.com/2012/08/kordela-pen8oys.png 
Το Σάββατο 21 Ιουλίου 2018 μετά την λειτουργία στον Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής Δαλαμανάρας θα τελεστεί το 40ήμερο μνημόσυνο του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΑΜΠΟΥ.

Ευχές

Το Συμβούλιο και τα μέλη του παραρτήματος ΕΑΑΣ Ναυπλίου εκφράζουν τις ολόθερμες ευχές τους στους κ. Κουράκο Ηλία, Κουτσόπετρα Ηλία και Μπαστέα Ηλία για την ονομαστική τους εορτή. Υγεία, Ευτυχία ατομική και οικογενειακή. Επίσης ευχές και σε όλους όσους έχουν εορτάζοντες αυτή την ημέρα. ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ!  

Παρασκευή, 13 Ιουλίου 2018

Δωρεάν Παροχή Εκπτωτικής Κάρτας

Το Ασφαλιστικό Γραφείο της κ. Κανελλοπούλου Ευσταθίας, απέστειλε στην ΕΑΑΣ τη παρακάτω επιστολή – προσφορά, που αφορά την παροχή  Δωρεάν στα μέλη της Ενώσεως εκπτωτικής κάρτας .
«Αγαπητοί κύριοι,
Θα θέλαμε να σας παρουσιάσουμε, ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα που είναι καθαρά μια παροχή, μια πράξη αλληλεγγύης προς την ελληνική κοινωνία που πλήττετε, και ειδικά τους συνταξιούχους.
Το γραφείο μας αναλαμβάνει να παρέχει στα μέλη σας ΔΩΡΕΑΝ, μια κάρτα αγορών, και για κάθε αγορά σας σε επιλεγμένα καταστήματα πανελλαδικώς (supermarket, καύσιμα, ΚΤΕΟ, κινητή τηλεφωνία, συνεργεία αυτοκινήτων, κτλ, θα μαζεύετε πόντους με την μορφή ευρώ.
Παράδειγμα:
Αγορές τελευταίου 12μήνου = 10000 ευρώ
Σε περίπτωση νοσοκομειακής περίθαλψης από ατύχημα, αν μείνετε νοσοκομείο 20 ημέρες, ο κάτοχος θα λάβει μια διατακτική ποσό ίσο με: 10000*(20/365) = 548 ευρώ.
Δικαίωμα στην διατακτική έχουν πελάτες μέχρι 70 ετών. Άνω των 70, δικαιούνται μόνο επιστροφές ασφαλίστρων, από κάποιο τυχόν συμβόλαιο, που θα σας καθοδηγήσουμε να κάνετε στην εταιρεία.
Στην περίπτωση του παραδείγματός μας, στα 10000 ευρώ αγορών, έχουμε επιστροφές περίπου στα 193 ευρώ ετησίως, που θα αφαιρούνται αυτόματα από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Εννοείται όσο περισσότερες αγορές, τόσο μεγαλύτερες επιστροφές.
Αφού δηλωθεί η έγκριση από τον καθένα στην ένωση, θα σας σταλεί δωρεάν, η Κάρτα Αγορών, μαζί με τα υπόλοιπα έγγραφα (Συμβόλαιο- κατάλογος καταστημάτων, κ τ λ).
Ενδεικτικά καταστήματα: Μασούτης (Σε όλη την περιφέρεια), Market IN, 400 καταστήματα ΕΚΟ, BP, Revoil ktl, Κινητή και σταθερή τηλεφωνία που σε κάθε μηνιαίο λογαριασμό των 2, έχουμε σύνολο 8% επιστροφή και στα 2.
Επισημαίνεται ότι, τα ευρώ επιστρέφονται εντός ενός έτους, μέσω κάποιου συμβολαίου απαραίτητου για την οικογένεια, που θα μελετήσουμε μαζί, ή θα σας προτείνουμε εμείς βάσει των αγορών σας.
Για πληροφορίες οι  ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα: Σταθερό 210-8051593, Κινητό 6979558729 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  e.kanellop@gmaill.com
Με Εκτίμηση 
Κανελλοπούλου Ευσταθία 
Ασφαλιστικός Σύμβουλος

Τρίτη, 3 Ιουλίου 2018

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΣ/Ε.Α.Α.Σ

1.    Γίνεται γνωστό στα μέλη της Ε.Α.Α.Σ και προς άρση κάθε παραπληροφόρησης και φημολογίας ,ότι η αποζημίωση του Προέδρου, Αντιπροέδρου και των Μελών  του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Α.Α.Σ. διέπεται από τις διατάξεις της Φ.845/24/32382/Σ.6530/19-04-18/ΚΥΑ (ΦΕΚ  Υ.Ο.Δ.Δ. 250 ), σύμφωνα με τις οποίες:
     α.   Το δικαιούμενο ποσό ανά συνεδρίαση ,καθορίζεται στο ποσό των δεκαεπτά ευρώ (17,00€ ) ως μικτά (καταλογιστέο) ,με δέκα τρία ευρώ και πενήντα λεπτά (13,5€) ως  πληρωτέο (καθαρά) και μέχρι πενήντα (50) συνεδριάσεις κατ’ ανώτατο όριο ετησίως.
     β.    Για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ε.Α.Α.Σ., η αποζημίωση καθορίζεται στο ποσό των διακοσίων δώδεκα ευρώ (212,00€) ως μικτά (καταλογιστέο) ανά μήνα  ,με εκατό εξήντα έξι ευρώ και είκοσι ένα λεπτά (166,21€) ως   πληρωτέο (καθαρά) .
     γ.    Η ανωτέρω αποζημίωση καταβάλλεται σύμφωνα με τη διαδικασία πληρωμής δαπανών των Ενόπλων Δυνάμεων, μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής , κατά τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και υπόκειται σε κράτηση φόρου εισοδήματος (20%) και κράτηση ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης (2%). 
 2.   Τα ΤΣ των Παραρτημάτων της Ενώσεως ,ουδεμία αποζημίωση λαμβάνουν .

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΟΥ - ΒΙΤΣΙ

Γνωρίζεται ότι κατόπιν αποφάσεως του ΔΣ/ΕΑΑΣ ο εορτασμός των επετειακών εκδηλώσεων για τους πεσόντες σε Γράμμο και Βίτσι , θα τελεσθεί στις 26 Αυγούστου2018 ημέρα Κυριακή και ώρα 10.30΄σε Γράμμο και Βίτσι παράλληλα .Ο επίσημος εορτασμός θα πραγματοποιηθεί στο Γράμμο.
Η ΕΑΑΣ θα διαθέσει ένα (1) πούλμαν ΜΟΝΟ για τον επίσημο στο Γράμμο ,το οποίο θα αναχωρήσει στις 25 Αυγούστου και ώρα 7.00΄ π.μ. από την ΛΑΕΔ ( Ρηγίλλης  1).
Για δηλώσεις συμμετοχής (με σειρά προτεραιότητας) τα μέλη της ΕΑΑΣ θα πρέπει να απευθύνονται στο μέλος του ΔΣ Αστ. Υπδντή (ΕΛ-ΑΣ) ε.α. κ. Χρήστο Ντούφα στο τηλέφωνο 6945778610.
Οι επιθυμούντες να συμμετέχουν ,να προσέρχονται στη Γραμματεία της ΕΑΑΣ για κατάθεση χρηματικής προκαταβολής . Λεπτομέρειες θα δημοσιευθούν στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΣ και στο επόμενο τεύχος Ιουλίου .
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΑΑΣ

ΒΟΕΑ: Καθορισμός ύψους τιμής μεριδίου για το έτος 2018 (ΚΥΑ)

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ.2412/Φ.951/360/431347/17-1-1984 κοινής απόφασης Υφυπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών «Βοήθημα Οικογενειακής ή Επαγγελματικής Αυτοτέλειας για τα παιδιά των μετόχων και μερισματούχων του Μ.Τ.Σ.» (Β΄ 74)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 2412/Φ.951/360/431347/17-1-1984(ΦΕΚ Β΄ 74) ΚΥΑ , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως εξής:

Άρθρο Μόνο

Καθορισμός ύψους βοηθήματος οικογενειακής ή επαγγελματικής αυτοτέλειας για το έτος 2018

Στο άρθρο 2 μετά την παράγραφο 4β προστίθεται νέα παράγραφος 4γ, ως εξής:

«Για τους δικαιούχους που υποβάλλουν αίτηση από 1-1-2018 έως 31-12-2018 και δεν τους έχει καταβληθεί το εν λόγω βοήθημα, η τιμή μεριδίου βάσει της οποίας υπολογίζεται το ύψος αυτού δεν δύναται να είναι μικρότερη εκείνης του έτους 2011, ήτοι 7,6190 €».

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Σάββατο, 30 Ιουνίου 2018

Ευχές

Το Συμβούλιο και τα μέλη του παραρτήματος ΕΑΑΣ Ναυπλίου εκφράζουν τις ολόθερμες ευχές τους στους κους  Λακασά Απόστολο και Μπρίκα Απόστολο για την ονομαστική τους εορτή. Υγεία, Ευτυχία ατομική και οικογενειακή. Επίσης ευχές και σε όλους όσους έχουν εορτάζοντες αυτή την ημέρα. ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ!  

Παρασκευή, 29 Ιουνίου 2018

Ευχές

Το Συμβούλιο και τα μέλη του Παραρτήματος Ναυπλίου εκφράζουν τις ολόθερμες ευχές τους στους κους Διολίτση Πέτρο, Δραγουμάνο Πέτρο, Μαλαμίδη Πέτρο και Νταλιάνη Πέτρο για την ονομαστική τους εορτή. Υγεία, Ευτυχία ατομική και οικογενειακή. Επίσης ευχές και σε όλους όσους έχουν εορτάζοντες αυτή την ημέρα. ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ!  

Δευτέρα, 18 Ιουνίου 2018

Απώλεια μέλους - Συλλυπητήρια

http://pannafpliakos.files.wordpress.com/2012/08/kordela-pen8oys.png 
Την Τρίτη 19 Ιουνίου 2018 και ώρα 11:00 στον Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής Δαλαμανάρας θα γίνει η κηδεία του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΑΜΠΟΥ.
Τα μέλη του Παραρτήματος Ναυπλίου της Ε.Α.Α.Σ. εκφράζουν τα συλλυπητήρια και τη συμπαράστασή τους στα παιδιά του εκλιπόντος συναδέλφου.
Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει. 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΑΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 28 /13 Ιουν.2018
            Μετά το διάγγελμα του Πρωθυπουργού στις 12 Ιουνίου για την επίτευξη συμφωνίας με το κράτος της ΠΓΔΜ και μετά το δημιουργούμενο θολό τοπίο για την περαιτέρω εξέλιξη της εφαρμογής της , Η ΕΑΑΣ συμμετέχουσα σε όλες τις κινητοποιήσεις και  στην δεδηλωμένη πεποίθηση των Ελλήνων πως το όνομα Μακεδονία και η ιστορία, δεν παραχαράσσεται και δεν παραχωρείται, κρατά ψηλά τη σημαία της ελληνικότητας και της αδιαμφισβήτητης ιστορίας της πατρίδας μας.
            Δεν   σταματάμε να προβάλλουμε, να υπερασπιζόμαστε και να αγωνιζόμαστε για τη δίκαιη και αδιαπραγμάτευτη θέση της μη παράδοσης του ονόματος ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ και της ιστορίας της χώρας μας.

            Είμαστε σε εγρήγορση και διατηρούμε επαφή με άλλες οργανώσεις για τη διοργάνωση εκδηλώσεων, κινητοποιήσεων όταν και όπου χρειαστεί ,μέχρι ανατροπής της επαχθούς και ανιστόρητης συμφωνίας.

            Αυτά για τα οποία αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν ο Παύλος Μελάς και ο Τέλος Άγρας, ο Ίωνας Δραγούμης, ο Γερμανός Καραβαγγέλης, ο Μαζαράκης-Αινιάν και ατελείωτη σειρά Ελλήνων ηρώων, δόθηκαν με μεγάλη ευκολία από τους σημερινούς αρμόδιους και υπεύθυνους, με το πρώτο νεύμα των εχθρών της Πατρίδας. Πρόκειται για βάναυση περιφρόνηση της αρχαίας Λακωνικής ρήσης «…. Τοις κείνων ρήμασι πειθόμενοι».
           Eμείς, οι Έλληνες Στρατιωτικοί που υπηρετήσαμε επί δεκαετίες, πιστά και αγόγγυστα και κάτω από αντίξοες συνθήκες την πατρίδα, σε κάθε μετερίζι των συνόρων και των νησιών μας, που ορκισθήκαμε ενώπιον θεού και ανθρώπων να υπερασπιζόμαστε την Πατρίδα και την Δημοκρατία μέχρι την τελευταία ρανίδα του αίματός μας, εγγυητές της ανεξαρτησίας της εδαφικής ακεραιότητας και της πολιτισμικής κληρονομιάς της, λέμε όχι στο ξεπούλημά της.
            H Μακεδονία δεν είναι ένας απλός γεωγραφικός προσδιορισμός, αλλά είναι ιστορικός, πολιτιστικός και εθνολογικός προσδιορισμός. Είναι η ίδια η εθνική ταυτότητα μας.
            Γιατί η Μακεδονία είναι Ελλάδα.
            Καμιά κυβέρνηση και κανένα κόμμα δε νομιμοποιείται να παραδώσει το όνομα Μακεδονία για οποιαδήποτε χρήση και με οποιοδήποτε προσδιορισμό στο κρατίδιο των Σκοπίων.
            Για τον λόγο αυτό, καλούμε την ελληνική κυβέρνηση και όλα τα κόμματα του ελληνικού Κοινοβουλίου, έστω και τώρα, να αφουγκραστούν και να αξιοποιήσουν την αγωνία και τον ανένδοτο αγώνα  μας, για την συνέχιση της Ελληνικότητας της Μακεδονίας.
            Η ιστορία του Έθνους μας, ιστορία χιλιετιών, δεν πρέπει και δεν μπορεί να κηλιδωθεί.
            Ο υπερήφανος Ελληνικός λαός δεν θα το επιτρέψει και δεν θα ανεχθεί, άλλες χαμένες Πατρίδες.
            Καλούμε τα Μέλη της Ε.Α.Α.Σ.,  την Παρασκευή στις 15 Ιουνίου από το πρωί, σε δυναμική παρουσία και συμμετοχή στη συγκέντρωση στη πλατεία Συντάγματος.
              Η Ε.Α.Α.Σ. θα συμμετέχει με τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της, το Σάββατο 16 Ιουνίου, σε συγκέντρωση στις Πρέσπες για την αντίδραση στην υπογραφή της συμφωνίας αυτής.
            Είναι η ώρα που πρέπει να ερωτηθεί ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΟΣ.

            Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ.
            Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΑΔΑ.
            Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο.

                                                                                                                       Για το Δ.Σ./Ε.Α.Α.Σ.

                                                                                                    Αντγος ε.α. Βασίλειος Ροζής