Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2017

Βιογραφικά Υποψήφιων μελών του Δ.Σ. της ΕΑΑΣ

Στην ιστοσελίδα της Ε.Α.Α.Σ. έχουν αναρτηθεί τα βιογραφικά όλων των υποψηφίων για όλες τις θέσεις του Δ.Σ.
Πατήστε εδώ για να τα δείτε.......

Κυριακή, 29 Ιανουαρίου 2017

Εκλογές Ε.Α.Α.Σ.

Όπως έχει ανακοινωθεί και σας έχει γνωστοποιηθεί, έχει γίνει η προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Α.Α.Σ. την 19η Φεβ 2017, ημέρα Κυριακή και ώρες 09:00 – 19:00.


Το Τοπικό Συμβούλιο του Παραρτήματος επιθυμεί να σας ενημερώσει για τα παρακάτω:

1. Οι υποψηφιότητες και τα βιογραφικά αλλά και όλες οι ανακοινώσεις που αφορούν στις εκλογές, σας προωθούνται με mail (σε όσους έχουμε). Επίσης οι υποψήφιοι θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα μας. Τέλος για όσους δεν έχουν καλή σχέση με την τεχνολογία θα μπορούν να ενημερώνονται από το γραφείο μας.

2. Οι εκλογές θα διενεργηθούν από Εφορευτικές Επιτροπές, τα μέλη των οποίων ορίζονται δια κληρώσεως μεταξύ των μελών της Ενώσεως. Όσα από τα μέλη μας επιθυμούν να συμμετάσχουν, παρακαλούμε να μας το δηλώσουν με αίτηση συμμετοχής μέχρι 21 Ιαν 2017. Στα Μέλη των Εφορευτικών επιτροπών θα καταβληθεί αποζημίωση (50,00 €) με απόφαση του Δ.Σ./Ε.Α.Α.Σ.

3. Σύμφωνα με απόφαση του ΔΣ της ΕΑΑΣ, θα πραγματοποιηθεί πιλοτικά Δημοσκόπηση για την προτίμηση μελών Τοπικού Συμβουλίου, σε προαιρετική βάση για τα Παραρτήματα που επιθυμούν. Η Δημοσκόπηση θα πραγματοποιηθεί την 19 Φεβ. 2017 και κατά τις ίδιες ώρες με τις εκλογές της ΕΑΑΣ, απ’ τις ίδιες εφορευτικές επιτροπές, σε ξεχωριστή κάλπη. Η δημοσκόπηση θα είναι προαιρετική για τα μέλη των Παραρτημάτων της ΕΑΑΣ που θα διενεργήσουν αυτή τη διαδικασία. Το αποτέλεσμα της πραγματοποιηθείσας δημοσκοπήσεως που θα αναδείξει την προτίμηση των Μελών για τους επιθυμούντες να συμμετέχουν στο  Τ.Σ. του παραρτήματος, θα τεθεί στη διάθεση του νέου ΔΣ της ΕΑΑΣ, ως βοήθημα για να ληφθεί υπόψη στην επιλογή των νέων μελών των ΤΣ των Παραρτημάτων και ουδόλως θα δεσμεύει αυτό ως προς τη λήψη αποφάσεως.
            Οι υποψήφιοι για μέλη του ΤΣ Παραρτήματος θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα της Ε.Α.Α.Σ., να διαθέτουν Δελτίο Ταυτότητας της Ενώσεως και να είναι μόνιμοι κάτοικοι του αντίστοιχου Παραρτήματος, να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στον Γραμματέα του ΤΣ του Παραρτήματός τους, για το οποίο εκδηλώνουν ενδιαφέρον, μέχρι και την 31 13:00 Ιανουαρίου 2017, τις ημέρες και ώρες λειτουργίας του Παραρτήματος, οι αιτήσεις των μελών πρέπει να είναι τουλάχιστον μεγαλύτερου αριθμού από τον σημερινό αριθμό των μελών του ΤΣ (> 4) του παραρτήματος, για την πραγματοποίηση της δημοσκόπησης.
            Τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής που θα ορίσει η ΕΑΑΣ και ο Πρόεδρος του Παραρτήματος, δύναται να είναι υποψήφιοι στην δημοσκόπηση για την προτίμηση μελών Τοπικού Συμβουλίου.

            Τέλος τονίζεται πως όσα μέλη της Ε.Α.Α.Σ. δεν επιθυμούν να είναι υποψήφια στην υπόψη διαδικασία και επιθυμούν να διορισθούν ως μέλη των Τ.Σ. των Παραρτημάτων, μπορούν να υποβάλουν την υποψηφιότητα τους με προσωπική αναφορά τους όταν τούτο θα ζητηθεί από το Δ.Σ. της Ένωσης για το διορισμό των Τ.Σ.

Σάββατο, 28 Ιανουαρίου 2017

Επίσκεψη Υποψηφίου κ. Ροζή Βασιλείου στο Παράρτημα Ναυπλίου

Όπως μας ενημέρωσε ο Αντγος ε.α. κ.Ροζής Βασίλειος, Αντιπρόεδρος και υποψήφιος Πρόεδρος της Ε.Α.Α.Σ., προτίθεται να επισκεφτεί το γραφείο του Παραρτήματός μας την 31 Ιαν. 2017 (Τρίτη) και ώρα 18:00 για ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων με τα μέλη του Παραρτήματος..


Όσοι επιθυμούν μπορούν να παρευρίσκονται την αντίστοιχη ημέρα και ώρα στο Παράρτημα ώστε να ενημερωθούν για τα τρέχοντα θέματα, να ανταλλάξουν απόψεις με τον κ. Ροζή και να θέσουν προτάσεις και προβληματισμούς.

Προκήρυξη θέσεων

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΔΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ
 
Προκηρύσσουμε
 
τις θέσεις Δντών Τμημάτων του 417 ΝΙΜΤΣ μεταξύ των ε.ε. και ε.α. Υγειονομικών Αξκών, που διαθέτουν τα προβλεπόμενα από το (α) σχετικό τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, όπως παρακάτω:
α. Δντή Αυτοτελούς Εξωτερικού Ουρολογικού Ιατρείου
β. Δντή Α’ Παθολογικής Κλινικής
γ. Δντή Ρευματολογικού Τμήματος
δ. Δντή Οφθαλμολογικού Τμήματος
ε. Δντή Νευρολογικής Κλινικής
στ. Δντή Αυτοτελούς Εξωτερικού Ιατρείου Παπάγου (ειδικότητας Παθολόγου ή Καρδιολόγου).
 
Οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν απευθείας στη ΔΥΓ/ΓΕΣ, μέχρι 30 Ιαν. 2017, τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Βιογραφικό σημείωμα
β. Περιληπτικό πίνακα με τους τίτλους των επιστημονικών εργασιών και ανακοινώσεων με ένα αντίτυπο αυτών.
γ. Θεωρημένο αντίγραφο ή φωτοαντίγραφο διδακτορικής διατριβής.
δ. Κάθε άλλο έγγραφο που θα αποδεικνύει την εγκυρότητα των παραπάνω στοιχείων για την επιστημονική δραστηριότητα του υποψηφίου.
 
Με μέριμνα των Διοικήσεων, να λάβουν γνώση τα στελέχη με την αντίστοιχη ειδικότητα ενυπογράφως.
 
Η ΕΑΑΣ, Η ΕΣΙ και η ΕΕΥΕΔ παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την παρούσα στους αποστράτους Αξκούς (ΥΙ) που έχουν τις αντίστοιχες ειδικότητες.
 
Χειριστής θέματος: Δντής ΓΕΣ/ΔΥΓ/1ο, Ανχης (ΥΙ) Ανδρέας Καλόγηρος (τηλ: 210 7494907)

Τετάρτη, 25 Ιανουαρίου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΟΕΑ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016

Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών καταβολής των ΒΟΕΑ μηνών Ιούλ-Αυγ-Σεπ του 2016 και την δρομολόγηση της πληρωμής τους, ανακοινώνει τα εξής :
α.  Για όσους υπέβαλαν αίτηση τους μήνες Οκτώβριο-Νοέμβριο του έτους 2016, οι Φορολογικές Ενημερότητες θα πρέπει να αποσταλούν το  αργότερο  μέχρι 17-02-2017 και να έχουν ισχύ, τουλάχιστον μέχρι 24-02-2017.
β. Για το μήνα Δεκέμβριο έτους 2016 θα επακολουθήσει ανακοίνωση εντός του μηνός Μαρτίου 2017.
γ. Επισημαίνεται ότι η μη έγκαιρη αποστολή  Φορολογικών  Ενημεροτήτων ενδέχεται να επιφέρει  καθυστερήσεις στις  πληρωμές του συνόλου των αιτήσεων.
Αποστολή Στοιχείων στη Διεύθυνση :
Μετοχικό Ταμείο Στρατού
Κολοκοτρώνη 13
Τ.Κ. 10562 Αθήνα
Υπόψη κας Μπασουκέα Σταυρούλας

Ημερομηνίες Καταβολής Μερίσματος Έτους 2017

Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού ενημερώνει τους δικαιούχους μερίσματος, ότι η καταβολή του για το έτος 2017, θα πραγματοποιηθεί στις παρακάτω ημερομηνίες:
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
  4  Ιαν.2017(ημέρα Τετάρτη, καταβολή μηνός Ιανουαρίου)
30  Ιαν.2017(ημέρα Δευτέρα, καταβολή μηνός Φεβρουαρίου)
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
24  Φεβ. 2017 (ημέρα Παρασκευή, καταβολή μηνός Μαρτίου)
ΜΑΡΤΙΟΣ
30  Μαρ. 2017 (ημέρα Πέμπτη. καταβολή μηνός Απριλίου)
ΑΠΡΙΛΙΟΣ
27  Απρ. 2017 (ημέρα Πέμπτη, καταβολή μηνός Μαϊου)
ΜΑΙΟΣ
30  Μαϊ. 2017 (ημέρα Τρίτη, καταβολή μηνός Ιουνίου)
ΙΟΥΝΙΟΣ
29  Ιουν. 2017 (ημέρα Πέμπτη, καταβολή μηνός Ιουλίου)
ΙΟΥΛΙΟΣ
28  Ιουλ. 2017 (ημέρα Παρασκευή, καταβολή μηνός Αυγούστου)
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
30  Αυγ. 2017 (ημέρα Τετάρτη, καταβολή μηνός Σεπτεμβρίου)
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
28  Σεπ. 2017 (ημέρα Πέμπτη, καταβολή μηνός Οκτωβρίου)
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
30  Οκτ. 2017 (ημέρα Δευτέρα, καταβολή μηνός Νοεμβρίου)
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
29  Νοε. 2017 (ημέρα Τετάρτη, καταβολή μηνός Δεκεμβρίου)
                                                                                     Ταξχος Ιωάννης Αζναουρίδης
                                                                                                Γενικός Δντής

Η ΕΑΑΣ ενημερώνει σχετικά με συντάξεις χηρείας

Με αφορμή αρνητικά σχόλια που αφορούν στις ενέργειες της ΕΑΑΣ σχετικά με τις συντάξεις χηρείας σας ενημερώνω ΡΗΤΑ και ΚΑΤΗΓΟΤΗΜΑΤΙΚΑ ότι:
Η ΕΑΑΣ κατέθεσε ενώπιον του Σ. τ. Ε ,από 9 Σεπ.2016,αίτηση ακύρωσης κατά του ν.4387/16 και κάμνει ειδική αναφορά στις συντάξεις χηρείας, καθόσον θεωρεί το μέτρο απαράδεκτο και μείζον θέμα που στρέφεται ευθέως κατά των συζύγων των στελεχών των ΕΔ & των ΣΑ  οι οποίες σε μεγάλο βαθμό δεν εργάστηκαν  λόγω των συχνών μεταθέσεων των συζύγων τους, οι οποίοι αποβιώνουν σχετικά ενωρίς , γιατί εργάζονται υπό  ειδικές συνθήκες εργασίας, καθώς και με την αξιοπρεπή επιβίωση της οικογένειας του.
Το ΔΣ/ ΕΑΑΣ στα πλαίσια των σκοπών της και κυρίως της μέριμνας των ζητημάτων που απασχολούν τα μέλη της , δεν πρόκειται να εφησυχάσει και θα κάνει ότι πρέπει στην κατεύθυνση δίκαιης επιλύσεώς του.(κατάργηση του άρθρ.12 του ν.4397/16)
                                                                                                Για το ΔΣ/ΕΑΑΣ.

Τετάρτη, 18 Ιανουαρίου 2017

H νέα σύνθεση του Ανωτάτου Στρατιωτικού Συμβουλίου (ΑΣΣ)

Ύστερα από την χθεσινή (17/01/2017), Συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εξωτερικών και Άμυνας (ΚΥΣΕΑ), που αποφάσισε τις τοποθετήσεις Αντιστρατήγων-Υποστρατήγων, η νέα σύνθεση του ΑΣΣ διαμορφώνεται όπως στον παρακάτω πίνακα.

Κάντε κλικ στην παρακάτω φωτό για μεγέθυνση:(Πηγή: staratalogia.blogspot.gr)

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ ΕΔ - ΠΟΙΟΥΣ ΕΚΡΙΝΕ ΤΟ ΣΑΓΕ (ΟΛΑ ΤΑ ΦΕΚ)

Το ΣΑΓΕ κατά την 1η συνεδρίαση του, της Δευτέρας 16 Ιανουαρίου 2017, έκρινε ως ακολούθως:

Στο Πολεμικό Ναυτικό «Ευδοκίμως τερματίσαντα τη σταδιοδρομία του», τον Αντιναύαρχο (Μ) Καούτσκη Μιχαήλ ΠΝ.

Στην Πολεμική Αεροπορία:

α. «Ευδοκίμως τερματίσαντα τη σταδιοδρομία του», τον Αντιπτέραρχο (Ι) Παρασχόπουλο Γεώργιο.
β. «Διατηρητέο», τον Αντιπτέραρχο (ΜΑ) Σμυρλή Χριστόφορο.

Το ΣΑΓΕ κατά την 2η συνεδρίαση του, της Δευτέρας 16 Ιανουαρίου 2017, έκρινε ως ακολούθως:

Στο Στρατό Ξηράς:............ Διαβάστε περισσότερα 

Τοποθετήσεις Αντιστρατήγων, Αντιναυάρχων, Αντιπτεράρχων


Συνεδρίασε το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικών και Άμυνας (ΚΥΣΕΑ), υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα και αποφάσισε τις εξής τοποθετήσεις Αντιστρατήγων, Υποστρατήγων, Αντιναυάρχων, Αντιπτεράρχων, Υποναυάρχου και Υποπτεράρχου:....... Διαβάστε περισσότερα

Προαγωγές Υποστρατήγων Όπλων Στρατού Ξηράς

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια, η απόφαση του ΣΑΓΕ, σχετικά με τις προαγωγές των Υποστρατήγων Όπλων Στρατού Ξηράς. Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη, 17 Ιανουαρίου 2017

Ποιοι είναι οι 10 Αντιστράτηγοι που αποστρατεύθηκαν σήμερα 16/01/17

Δέκα (10) Αντιστράτηγοι αποστρατεύθηκαν, μετά την επιλογή του ΚΥΣΕΑ, να τοποθετήσει νέο Α/ΓΕΣ τον έως σήμερα Δκτή του Γ΄ΣΣ/NRDC-GR Αντιστράτηγο Αλκιβιάδη Στεφανή ΣΣΕ 1982.(Πηγή:staratalogia.blogspot.gr)

«Αποκεφάλισαν» άρον άρον και τους τρεις Aρχηγούς Γενικών Επιτελειών

 Αλλαγές στην ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων
 Ολοκληρώθηκε το ΚΥΣΕΑ-Αποστράτευσαν τον Αρχηγό της Αεροπορίας ενώ απουσίαζε σε ταξίδι

Αιφνιδίασε η κυβέρνηση με την απόφασή της να αντικαταστήσει και τους τρεις Αρχηγούς των Γενικών Επιτελείων μετά από σχετική απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εξωτερικών και Αμύνης (ΚΥΣΕΑ) που συνεδρίασε υπό τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα και μετά από σχετική εισήγηση του Υπουργού Εθνικής Αμύνης. Σαρωτικές αλλαγές που κατά την άποψη πολιτικών αναλυτών αποτελούν σοβαρή ένδειξη για ενδεχόμενες πολιτικές αλλαγές.

Έτσι λοιπόν παρουσία του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ Ναυάρχου Ευαγγέλου Αποστολάκη ΠΝ, ο οποίος παραμένει στη θέση του, αποφασίστηκε η αποστρατεία των ως σήμερα Αρχηγών ΓΕΣ Αντιστρατήγου Βασιλείου Τελλίδη, ΓΕΝ Αντιναυάρχου Γεωργίου Γιακουμάκη ΠΝ και ΓΕΑ Αντιπτεράρχου (Ι) Χρήστου Βαΐτση, ο οποίος – ο ατυχής – πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα!

Στη θέση τους το ΚΥΣΕΑ αποφάσισε την τοποθέτηση των εξής:

 Νέος Αρχηγός ΓΕΣ ο ως τώρα Διοικητής του Γ’Σώματος Στρατού/NDRC-GR Αντιστράτηγος Αλκιβιάδης Στεφανής προερχόμενος εκ του Όπλου του Ιππικού – Τεθωρακισμένων.

 Νέος Αρχηγός ΓΕΝ ο Αντιναύαρχος Νικόλαος Τσούνης ΠΝ, ως τώρα Διοικητής της Σχολής Εθνικής Αμύνης (ΣΕΘΑ).

 Νέος Αρχηγός ΓΕΑ ο Αντιπτέραρχος (Ι) Χρήστος Χριστοδούλου, ως σήμερα Αρχηγός Τακτικής Αεροπορίας.

Το ΚΥΣΕΑ συνεδριάζει τώρα............. Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΕΑΑΣ

Εκδόθηκε η ΑΠΟΦΑΣΗ για τις αποδείξεις, το χτίσιμο του αφορολόγητου και το πλαστικό χρήμα! Τι περιλαμβάνει

Ποιες οι κατηγορίες δαπανών που πρέπει να πραγματοποιήσουν με πλαστικό χρήμα μισθωτοί, συνταξιούχοι και κατ’ επάγγελμα αγρότες

Υπεγράφη από την υφυπουργό Οικονομικών Κατερίνα Παπανάτσιου η υπουργική απόφαση που καθορίζει τις κατηγορίες δαπανών οι οποίες υπολογίζονται στο ελάχιστο ποσό που πρέπει να πραγματοποιήσουν με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής μισθωτοί, συνταξιούχοι και κατ’ επάγγελμα αγρότες για το φορολογικό έτος 2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4446/2016.

Η απόφαση καθορίζει, επίσης, ποιες κατηγορίες από τους παραπάνω φορολογούμενους εξαιρούνται από την υποχρέωση χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής για την πραγματοποίηση των δαπανών τους, αλλά απαιτείται να προσκομίσουν αποδείξεις σύμφωνα με την προβλεπόμενη κλίμακα.

Στόχος του μέτρου, σύμφωνα με το υπουργείο, είναι η φορολογική συμμόρφωση των επαγγελματιών και επιχειρήσεων μέσω της ενθάρρυνσης των φορολογούμενων να προτιμούν τις ηλεκτρονικές συναλλαγές και όχι η φορολογική επιβάρυνση για όσους δεν συμπληρώσουν το ελάχιστο ποσό δαπανών. Για τον λόγο αυτόν έχει επιλεγεί ένας συνδυασμός εύλογου ποσού δαπανών και σχετικά περιορισμένων εξαιρούμενων κατηγοριών, ώστε να μη δυσκολεύονται οι φορολογούμενοι να συμπληρώσουν το όριό τους.

Στο ελάχιστο απαιτούμενο ποσοστό υπολογίζονται δαπάνες αγοράς αγαθών και λήψης υπηρεσιών που χαρακτηρίζονται καταναλωτικές, δηλαδή εφόσον περιλαμβάνονται στις ακόλουθες ομάδες του δείκτη τιμών καταναλωτή της ΕΛ.ΣΤΑΤ.:........ Διαβάστε πειρισσότερα

Εκδήλωση Παραρτήματος Ναυπλίου της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού για την κοπή της πίτας για το Νέο Έτος

Την Κυριακή 15 Ιανουαρίου έγινε στη Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς Ναυπλίου, εκδήλωση για την κοπή της πίτας για το Νέο Έτος για τα μέλη και τις οικογένειές μας. Παρευρεθήκαμε 120 άτομα, ήπιαμε τον καφέ μας, μιλήσαμε, γελάσαμε και κόψαμε την πίτα μας. Μας τιμήσανε με την παρουσία τους ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αργολίδας κκ. Νεκτάριος, ο οποίος ευλόγησε και έκοψε την πίτα, ο Διοικητής του ΚΕΜΧ, ο Δήμαρχος Ναυπλιέων, εκπρόσωποι των Σωμάτων Ασφαλείας, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας Ν. Αργολίδας και ο πρόεδρος των Εφέδρων Αξιωματικών Αργολίδας.


Τυχερός του φλουριού ήταν το μέλος μας, Αστυνόμος Α' ε.α. Διαμαντόπουλος Ευστάθιος.

Επίσης βραβεύτηκαν 3 αριστούχοι μαθητές Β’ & Γ’ Λυκείου της προηγούμενης σχολικής περιόδου (Πηλιαφάς Κων/νος του Κων/νου –απόφοιτος Γ’ Λυκείου με 18,4, Ανυφαντή Ελένη-Αποστολία του Νικολάου –απόφοιτος Β’ Λυκείου με 19,5- και Βίτσιος Γεώργιος του Μιχαήλ –απόφοιτος Β’ Λυκείου με 18,4.

Τα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου του Παραρτήματος θέλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά όσους παρευρέθηκαν κ
αθώς και το προσωπικό της Λέσχης Αξιωματικών για την εξυπηρέτηση.

ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΥΓΕΙΑ!!

Περισσότερες φωτογραφίες και βίντεο από την εκδήλωση μπορείτε να δείτε πατώντας εδώ