Κυριακή, 11 Δεκεμβρίου 2016

Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Α.Α.Σ.

ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΑΑΣ 19 Φεβ. 2017
 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ
για την Ανάδειξη Νέου ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της Ε.Α.Α.Σ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ενώσεως Αποστράτων Στρατού (Ε.Α.Α.Σ.) κατά την Συνεδρίαση της 20ης Οκτ 2016,αφού έλαβε υπ’ όψιν :
α. Το ΝΔ 1171/72 αρθρ. 5 (ΦΕΚ.82/2 Ιουλ.72.τ.Α΄)
β. Το άρθρο 14 του ν.1911/ 11 Δεκ 1990) (ΦΕΚ 166 τ. Α’)
γ. Την υπ’ αριθ. Φ.954.4/5/845711/Σ.3170 απόφαση του Υ.ΕΘ.Α(ΦΕΚ.244 ΄ 5 Μαϊου 2014 τ. Β), σύμφωνα με την οποία η θητεία του σημερινού ΔΣ λήγει στις 01-05-2017
δ. Το άρθρο 5 της υπ’ αριθ. Φ.950 / 22 / 210497/ Σ.3417 / 2-10-1991 Υπουργικής Απόφασης (Κ.Υ.Α.) των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών (ΦΕΚ.838/1991 τ. Β΄) περί «Ρύθμισης θεμάτων που αφορούν στην εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου της Ενώσεως Αποστράτων Αξκών του Στρατού Ξηράς» όπου σύμφωνα με το άρθρο 3, οι εκλογές διενεργούνται δύο (2) τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη της θητείας του Δ.Σ. και προκηρύσσονται τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής των, με αποκλειστική ευθύνη του Δ.Σ.
ε. Το άρθρο μόνο της Φ.950/4/33426,(ΦΕΚ.276/92. Τ.Β’) σύμφωνα με την οποία ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι Αξιωματικοί του Στρατού Ξηράς βαθμών Αντιστρατήγου ή Υποστρατήγου.
στ. Το άρθρο μόνο της Φ.950/10/36613 (ΦΕΚ.514/92.τ.Β’)σύμφωνα με το οποίο οι εκλογές διενεργούνται δύο τουλάχιστον μήνες πριν την λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου.
ζ. Τα άρθρα 1 και 2 του Φ.959.4/18/560212/Σ.1457 (ΦΕΚ.368/2003. Τ.Β’ )περί συνθέσεως του Δ.Σ /ΕΑΑΣ και Δικαιώματος εκλέγειν και εκλέγεσθαι)
η. Την υπ’ αριθμ. 592/2004 Γνωμοδότηση του Δ’ Τμήματος του Ν.Σ.Κ. που αφορά στο δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.
θ.  Την υπ’ αριθμ. Φ.959.4/28/613113/Σ.3098/Υπ. Απόφαση (ΦΕΚ.810/14-6-2005 Τ.Β’).
Αποφάσισε Ομόφωνα......... Διαβάστε περισσότερα


Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια υβριστικά δεν θα δημοσιεύονται