Πέμπτη, 22 Φεβρουαρίου 2018

Ορφανικές οικογένειες: Παρανόμως παρακρατηθείσες κρατήσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Γνωρίζεται στα μέλη της Ε.Α.Α.Σ. που ανήκουν στις ορφανικές οικογένειες ότι μπορούν να υποβάλουν στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους  (ΓΛΚ) ή στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, τη παρακάτω αίτηση που αφορά στις παρανόμως παρακρατηθείσες  κρατήσεις.
Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η προσέλευση στο ΓΛΚ και για αποφυγή ταλαιπωριών, είναι δυνατή η αποστολή του αιτήματος με συστημένη  επιστολή στο ΓΛΚ/Τμήμα Στρατιωτικών Συντάξεων,  στη Διεύθυνση Κάνιγγος 29  Αθήνα, ΤΚ 10682 .
Δείτε και τυπώστε από εδώ την αίτηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Επειδή ορισμένες αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ (πρώην ταμεία),αγνοούν τη διαδικασία παρατίθεται η παρακάτω εγκύκλιος, την οποία πρέπει να την εκτυπώσετε και να τους την δείχνετε. 
Αριθμ. πρωτ.: Φ. 80000/οικ. 55441/2985/2017 Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 2 του ν.4501/2017 (Α'178) - (Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 2 του ν.4501/2017 (Α'178))
ΑΘΗΝΑ, 23 / 11 / 2017
Αρ. Πρ. Φ. 80000/οικ. 55441/2985
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Δ/ΝΣΗ:Σταδίου 29
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ:10110 Αθήνα
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2131516785 - 2103368101
ΦΑΞ:2103368124
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :Ελ. Γεωργούντζου
E-MAIL:asfasth@ypakp.gr
 
ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 2 του ν.4501/2017 (Α'178)
Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 178 τ. Α' δημοσιεύτηκε ο νόμος 4501/2017 «Διανομή Κοινωνικού Μερίσματος και άλλες διατάξεις» όπου στις διατάξεις του άρθρου 2 ορίζεται ότι τα ποσά που παρακρατήθηκαν, για τη μηνιαία εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης των συνταξιούχων, από τις συντάξεις που καταβλήθηκαν κατά το διάστημα από 1/1/2012 έως 30/6/2016 και υπολογίστηκαν επί του ακαθάριστου ποσού μηνιαίας κύριας σύνταξης ή προσυνταξιοδοτικής παροχής, χωρίς την αφαίρεση των ποσών που αντιστοιχούν στις περικοπές των συντάξεων βάσει των νόμων 4024/2011 (Α'226), 4051/2012 (Α'40) και 4093/2012 (Α'222) και της κ.υ.α. 476/2012 (Β'499) επιστρέφονται άτοκα στους δικαιούχους. Τα ως άνω ποσά που παρακρατήθηκαν υπέρ υγειονομικής περίθαλψης θα καταβληθούν με τη σύνταξη μηνός Δεκεμβρίου 2017.
Ειδικά για περιπτώσεις θανόντων συνταξιούχων κατά το ανωτέρω διάστημα, τα ποσά που παρακρατήθηκαν αποδίδονται στους νόμιμους κληρονόμους, μετά από αίτησή που υποβάλλεται στις αρμόδιες υπηρεσίες του Ε.Φ.Κ.Α.
Παρακαλούμε για την ενημέρωση των αρμοδίων υπηρεσιών για την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων.
Ο Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ    

-Εκεί που παρατηρείται ασυνεννοησία είναι στα δικαιολογητικά που ζητά ο κάθε φορέας με αποτέλεσμα να ταλαιπωρούνται αδίκως οι συνάνθρωποι μας. Έτσι έχουμε:
α. Το ΓΛΚ ζητά μόνον την αίτηση σε όσους και όσες είτε παίρνουν σύνταξη από εκεί, είτε έχουν κάνει αίτηση μεταβίβασης σύνταξης εκεί. Ζητά το πιστοποιητικό εγγύτερων ή πλησιέστερων συγγενών όταν ο/η αιτών/ούσα κληρονόμος δεν παίρνει σύνταξη από το ΓΛΚ.
β. Οι υπόλοιπες αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ ανά την Ελλάδα ζητούν, άλλες όλα και άλλες ορισμένα εξ αυτών, ως δικαιολογητικά τα παρακάτω:
(α) Πιστοποιητικό πλησιέστερων ή εγγυτέρων συγγενών (Οικείος δήμος ή μέσω ΚΕΠ).
(β) Πιστοποιητικό περί μη αποποίησης κληρονομιάς (Πρωτοδικείο).
(γ) Πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης διαθήκης (Πρωτοδικείο ή Ειρηνοδικείο).
(δ) Πιστοποιητικό περί μη αμφισβήτησης ή μη προσβολής κληρονομικού δικαιώματος (Πρωτοδικείο).
(ε) Εξουσιοδότηση όταν υπάρχουν περισσότεροι του ενός κληρονόμοι.
(στ) Ληξιαρχική πράξη θανάτου (Οικείος δήμος ή μέσω ΚΕΠ).
Σημείωση: Για την έκδοση των πιστοποιητικών (β), (γ) και (δ) απαιτείται παράβολο μεγαροσήμου κόστους 5,5 ευρώ.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ - ΠΡΟΤΑΣΗ: Μία τηλεφωνική επικοινωνία για επιβεβαίωση των δικαιολογητικών που απαιτούνται στην αρμόδια υπηρεσία του ΕΦΚΑ είναι μία πολύ καλή κίνηση από μέρους των ενδιαφερομένων. 

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια υβριστικά δεν θα δημοσιεύονται