Παρασκευή 31 Ιουλίου 2015

Ενημέρωση των μετόχων και μερισματούχων του Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Σ.

Ενημέρωση των μετόχων και μερισματούχων του Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Σ.
για την πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του
καθώς και για τις ετήσιες οικονομικές του καταστάσεις
 
      Ο Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Σ. τηρώντας ως απαρέγκλιτη αρχή τη διαφάνεια στην οικονομική του διαχείριση ενημερώνει τους μετόχους και μερισματούχους του, ότι από σήμερα στην ιστοσελίδα του Μ.Τ.Σ. και ειδικότερα στον σύνδεσμο ΕΔΩ κάθε ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα να ενημερώνεται για τη μηνιαία εκτέλεση του Προϋπολογισμού του Κλάδου καθώς και για τις ετήσιες οικονομικές του καταστάσεις. Ειδικότερα,
 
     α.     Ως προς την πορεία εκτέλεσης του Π/Υ του. Ενημερωμένη έκδοση της ως άνω πορείας, με διατήρηση όμως της απαραίτητης ιστορικότητας, θα αναρτάται εντός δεκαπέντε (15) ημερών μετά το πέρας κάθε ημερολογιακού μήνα και θα περιλαμβάνει
 
            (1)     Για το σκέλος των εσόδων:
 
                     (α)  Τα ποσά που αρχικώς προϋπολογίστηκαν και εγκρίθηκαν καθώς και την τελική διαμόρφωση αυτών.
 
                     (β)  Τα ποσά που βεβαιώθηκαν και εκείνα που εισπράχθηκαν.
 
             (2)    Για το σκέλος των εξόδων:
 
                    (α)  Τα ποσά που προϋπολογίστηκαν και εγκρίθηκαν καθώς και την τελική διαμόρφωση αυτών.
 
                    (β)  Τα ποσά τα οποία έχουν δεσμευτεί.
 
                    (γ)  Τα ποσά που ενταλματοποιήθηκαν καθώς και τα αντίστοιχα που καταβλήθηκαν.
 
     β.   Αναφορικά με τις οικονομικές καταστάσεις του Κλάδου, ήτοι τον Ισολογισμό της 31/12 εκάστου έτους, την Κατάσταση Αποτελεσμάτων και τον Πίνακα Διαθέσεως θα αναρτώνται σε ετήσια βάση μετά την τελική έγκρισή τους από τα αρμόδια όργανα.
 
                                                                                  Τχης (Ο) Απόστολος Πανοτάκος
                                                                                             Δντης Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Σ.

Πέμπτη 30 Ιουλίου 2015

Λειτουργία Παραρτήματος

Το Παράρτημά μας θα παραμείνει κλειστό έως 15 Αυγ. 2015. Για οποιονδήποτε θέμα μπορείτε να επικοινωνείτε είτε με τον πρόεδρο του ΤΣ Οικονόμου Κων/νο (τηλ. 6976657515) είτε με τον γραμματέα Ιωαννίδη Γεώργιο (τηλ. 6975941402)

Τετάρτη 29 Ιουλίου 2015

Ορκωμοσία Ν/Σ 2015 Δ’ ΕΣΣΟ

Γνωστοποιούμε στα μέλη και στους φίλους μας ότι στο ΚΕΜΧ θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 31 Ιουλίου και ώρα 09:00 η ορκωμοσία της 2015 Δ’ ΕΣΣΟ.  

Όσοι επιθυμούν μπορούν να παραστούν στην παραπάνω εκδήλωση

Πέμπτη 23 Ιουλίου 2015

Ανακοίνωση του Συντονιστικού των 3 ΕΑΑ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ  
Ν. Π. Δ. Δ.
                                                                                                          22-07-2015                           
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η   ΥΠ.  ΑΡΙΘ. 8/15

Αναφορικά με την παρέμβαση που είχε ασκήσει το Συντονιστικό Συμβούλιο των Τριών Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, στην Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σας εκθέτουμε τα κάτωθι.

Η παρέμβαση αυτή ασκήθηκε για την υποστήριξη της από 4 Απριλίου 2013 εφέσεως συναδέλφου μας, για την ακύρωση της πράξης αναπροσαρμογής της μηνιαίας σύνταξής του. Ας σημειωθεί ότι με την πράξη αυτή επήλθαν το πρώτον οριζόντιες περικοπές στο μηνιαίο ποσό της λαμβανομένης συντάξεως σε κάθε μέλος μας, κατ΄εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4093/2012.

Η συζήτηση της ως άνω παρεμβάσεως έλαβε χώρα την 5η Φεβρουαρίου 2014, στην οποίαπαρασταθήκαμε διά του νομικού μας συμβούλου, Θωμά Καρανίσα. Η προσπάθειά μας επικεντρώθηκε,στην υποστήριξη της εφέσεως του συναδέλφου με παράθεση πλειόνων νομικών επιχειρημάτων και επίκληση Ευρωπαϊκής νομολογίας. Επίσης, επιχειρήσαμε ένα νομικό άλμα αναπτύσσοντας ειδικό σκεπτικό,με στόχο την καθ’ ολοκληρίαν εφαρμογή της ενδεχόμενης θετικής εκδοθησομένης αποφάσεως σε όλα ανεξαιρέτως τα μέλη μας, είτε είχαν ασκήσει έφεση είτε όχι. 

Επί της ως άνω παρεμβάσεως, εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 4707/2015 απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου (διαδικασία άρθρου 108Α ΠΔ 1225/1981), με την οποία έγινε δεκτή η έφεση του συναδέλφου μας και ακυρώθηκε η επίδικη πράξη αναπροσαρμογής. Ωστόσο, όπως αναφέρεται στην απόφαση απερρίφθη η παρέμβασή μας, καθ’ όσον «…είναι απορριπτέες ως απαράδεκτες οι παρεμβάσεις των Ενώσεων Απόστρατων Αξιωματικών Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας (ν.π.δ.δ.) και του Συντονιστικού Συμβουλίου των Ενώσεων αυτών, αφού δεν έχουν ασκήσει και δεν θα μπορούσαν, άλλωστε, να ασκήσουν παραδεκτώς, ελλείψει άμεσου εννόμου συμφέροντος, τέτοιου είδους ένδικα μέσα (εφέσεις ή εφέσεις-αγωγές κατά συνταξιοδοτικών πράξεων), πέραν του ότι όσον αφορά ειδικώς το Συντονιστικό Συμβούλιο, στερείται αυτό νομικής προσωπικότητας και δεν έχει ως εκ τούτου την ικανότητα διαδίκου». 

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η ειρημένη απόφαση της Ολομελείας θα εφαρμοστεί σε όσους συναδέλφους είχαν ασκήσει, νόμιμα και εμπρόθεσμα, έφεση κατά της πράξης αναπροσαρμογής της σύνταξής τους βάσει του Ν. 4093/2012 (λόγω της διαδικασίας της πιλοτικής δίκης), ενώ όσοι δεν είχαν ασκήσει θα πρέπει να απευθύνονται στους νομικούς τους παραστάτες για τη διερεύνηση δυνατότητας ενδεχομένων δικαστικών ενεργειών.

Ολοκληρώνοντας, θα θέλαμε να σας επισημάνουμε ότι το Συντονιστικό Συμβούλιο, σεβόμενο τον θεσμικό του ρόλο,βρίσκεται σε συνεχή επαγρύπνηση και λειτουργεί ως αέναος θεματοφύλακας των γεγενημένων συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων των μελών του, συμμετέχοντας ενεργά στην προάσπισή τους, τόσο σε πολιτικό επίπεδο με συνεχή συνεργασία με τους αρμόδιους Υπουργούς, όσο και σε δικαστικό με την εξάντληση της φαρέτρας των νομικών του όπλων.

                                        
Για την ακρίβεια
Ο Πρόεδρος του Συντονιστικού Αντιναύαρχος Π.Ν.ε.α. Σ.Περβαινάς Δευτέρα 20 Ιουλίου 2015

Ευχές

Το Συμβούλιο και τα μέλη του παραρτήματος ΕΑΑΣ Ναυπλίου εκφράζουν τις ολόθερμες ευχές τους στους Κουράκο Ηλία, Κουτσόπετρα Ηλία και Μπαστέα Ηλία για την ονομαστική τους εορτή. Υγεία, Ευτυχία ατομική και οικογενειακή. Επίσης ευχές και σε όλους όσους έχουν εορτάζοντες αυτή την ημέρα. ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ!  

Πληρωμή ΒΟΕΑ μηνός Μαρτίου 2015

Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού ανακοινώνει στα δικαιούχα του Β.Ο.Ε.Α. τέκνα, τα οποία έχουν υποβάλει στο Ταμείο τη σχετική αίτηση για τη χορήγησή του, το μήνα Μάρτιο του έτους 2015, ενόψει της επικείμενης πληρωμής τους, ότι πρέπει να προσκομίσουν ή να αποστείλουν (ταχυαποστολή - courier) στο ΜΤΣ Φορολογική Ενημερότητα για είσπραξη χρημάτων στο όνομά τους, το αργότερο μέχρι 30 Αυγούστου 2015.
 
- Αποστολή Στοιχείων στη Διεύθυνση :
Μετοχικό Ταμείο Στρατού
Κολοκοτρώνη 13
T.K. 10562, Αθήνα
(Υπόψη κας Μπασουκέα Σταυρούλας)

Κυριακή 19 Ιουλίου 2015

Ενημέρωση Μελών Παραρτήματος

Φέρεται σε γνώση των μελών της ΕΑΑΣ, ότι:
  • Όλα τα παλαιού τύπου Δελτία Ταυτότητας Αποστράτου Αξιωματικού – Μέλους της ΕΑΑΣ, θα ισχύουν μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2015. Από της 1ης Ιανουαρίου 2016, οι κάτοχοι παλαιών Δελτίων δεν θα μπορούν να τα χρησιμοποιούν πλέον σε καμία περίπτωση, ούτε για είσοδο και χρήση των Στρατιωτικών Καταστημάτων και Μονάδων (πχ ΚΑΑΥ, Πρατήρια, Λέσχες κλπ).
  • Λόγω τεχνικού προβλήματος, αναστέλλεται μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου 2015 η έκδοση Δελτίων Εισόδου Μελών Οικογενειών σε Στρατιωτικά Καταστήματα. Τα ήδη εκδοθέντα, ισχύουν. 
  • Τα Δελτία Ταυτότητας και Δελτία Εισόδου που έχουν λήξει, πρέπει ΕΓΚΑΙΡΑ να αντικατασταθούν με μέριμνα των ενδιαφερομένων.
  • Οι συνδρομές των Προαιρετικών Μελών, πρέπει να ανανεωθούν στο Παράρτημα εγγραφής των παραπάνω μελών, απ’ όπου θα εκδοθούν και τα νέα Δελτία Ταυτότητας.

Τρίτη 14 Ιουλίου 2015

Επετειακή Εκδήλωση σε Βίτσι και Γράμμο

Κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ./Ε.Α.Α.Σ. ο εορτασμός των επετειακών εκδηλώσεων προς απότιση φόρου τιμής στους πεσόντες Αξιωματικούς και Οπλίτες των Ε.Δ. & Σ.Α. του Εθνικού Στρατού και λοιπού πληθυσμού της χώρας μας, οι οποίοι έπεσαν ηρωικά μαχόμενοι κατά τις επιχειρήσεις 1946-1949, θα τελεστεί την 30 Αυγ. 2015, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:30 σε Βίτσι & Γράμμο αντίστοιχα με επίσημο τον εορτασμό στο Βίτσι.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει Τρισάγιο-Χαιρετισμό προέδρου Ε.Α.Α.Σ.-Ομιλίες-Κατάθεση στεφάνων.

Όσοι από τα μέλη μας επιθυμούν να παραστούν παρακαλούμε να επικοινωνήσουν ΕΓΚΑΙΡΑ με το Παράρτημα.    

Τρίτη 7 Ιουλίου 2015

3ήμερη εκδρομή σε Ιωάννινα & Ζαγοροχώρια

Πραγματοποιήθηκε στις 01, 02 & 03 Ιουλ. 2015 η 3ήμερη εκδρομή που οργάνωσε το Παράρτημα Ναυπλίου της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού σε συνεργασία με το αντίστοιχο της Κορίνθου σε Ιωάννινα & Zαγοροχώρια.

Την 1η ημέρα αναχωρήσαμε νωρίς το πρωί από το Ναύπλιο 


 και με ενδιάμεσες στάσεις για καφέ (Ακράτα), επίσκεψη στο μουσείο της γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου «ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ» και φαγητό (Αμφιλοχία) φτάσαμε στα Ιωάννινα, τακτοποιηθήκαμε στο ξενοδοχείο μας και το απόγευμα περάσαμε με βαρκάκι στο γραφικό νησάκι της κυρα-Φροσύνης στη λίμνη Παμβώτιδα. 

Επισκεφτήκαμε την Μονή Αγ. Νικολάου Φιλανθρωπηνών, το σπίτι/μουσείο του Αλή Πασά όπου σώζονται οι τρύπες από τις σφαίρες που ρίχτηκαν εναντίον του και τον θανάτωσαν & την Μονή του Αγ. Παντελεήμονα. 
Το βράδυ δειπνήσαμε στη Στρατιωτική Λέσχη των Ιωαννίνων.

Την 2η ημέρα και μετά το πρωινό αναχωρήσαμε για το Ζαγόρι και τα γραφικά χωριά του. Πρώτος μας σταθμός, το Μονοδένδρι με τα παραδοσιακά αρχοντικά και τη Ριζάρειο σχολή με τα υφαντά. 


Οι πιο τολμηροί  μετά από σύντομη πεζοπορία πήγαμε στην Μονή της Αγ. Παρασκευής όπου από το μικρό μπαλκόνι της είδαμε με κομμένη ανάσα το θέαμα της χαράδρας του ΒΙΚΟΥ και του ποταμού ΒΟΪΔΟΜΑΤΗ, ένα από τα μεγαλύτερα και βαθύτερα φαράγγια του κόσμου. Απολαύσαμε το μοναδικό τοπίο που είναι χαρακτηρισμένος εθνικός δρυμός και συνεχίσαμε για το ιστορικό Καλπάκι, όπου επισκεφτήκαμε και ξεναγηθήκαμε στο εξαιρετικό πολεμικό μουσείο του Ελληνοϊταλικού πολέμου. Πολύ συγκινημένοι αναχωρήσαμε για Κόνιτσα, όπου γευματίσαμε σε μια ωραία ταβερνούλα, δίπλα στο ποτάμι. Κατόπιν επισκεφτήκαμε την Ι.Μ. Μολυβδοσκεπάστου, το παλαιότερο μοναστήρι της Ηπείρου και ένα από τα σημαντικότερα θρησκευτικά μνημεία της χώρας 


και τέλος μας έγινε ενημέρωση στο Φυλάκιο Μολυβδοσκέπαστου με την θέα στην Ελληνοαλβανική μεθόριο. 
Νωρίς το απόγευμα επιστρέψαμε στα Ιωάννινα.

Την 3η ημέρα ξεναγηθήκαμε στο σπήλαιο Περάματος, όπου θαυμάσαμε ένα από τα σπουδαιότερα σπήλαια του κόσμου. 


Κατόπιν επισκεφτήκαμε το ονομαστό μουσείο κέρινων ομοιωμάτων του Βρέλλη και πήραμε το δρόμο της επιστροφής. Γευματίσαμε στη Στρατιωτική Λέσχη του Μεσολογγίου, 


κάναμε μια σύντομη στάση στον Κήπο των Ηρώων 


και επιστρέψαμε το βράδυ κουρασμένοι, αλλά ευχαριστημένοι στο Ναύπλιο.

Ο οδηγός μας ήταν πολύ προσεκτικός και έμπειρος 


και όλοι οι εκδρομείς (43 άτομα) γεμάτοι καλή διάθεση, χιούμορ και όρεξη για να δούμε όσα περισσότερα μπορούσαμε, να χαρούμε και να ξεφύγουμε από την καθημερινότητα.
 
Ανανεώσαμε δε το ραντεβού μας για την επόμενη εκδρομή ώστε να ανακαλύψουμε και άλλες όμορφες περιοχές της πατρίδας μας.  


Θέλουμε να εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας στους Διευθυντές και το προσωπικό των Στρατιωτικών Λεσχών Ιωαννίνων και Μεσολογγίου για την εξυπηρέτηση που μας παρείχαν και τους ανθρώπους που μας ξενάγησαν, ιδιαίτερα τον στρατιώτη στο Μουσείο Καλπακίου, τον επικεφαλή του φυλακίου Μολυβδοσκέπαστου και τον μοναχό στην Ι.Μ. Μολυβδοσκέπαστης για τη φιλοξενία τους και την προθυμία τους να μας ξεναγήσουν και να απαντήσουν σε όλες τις ερωτήσεις μας.

  

Δευτέρα 6 Ιουλίου 2015

Ταυτότητες Μελών Ε.Α.Α.Σ.

Υπενθυμίζεται στα μέλη μας η υποχρέωση αντικατάστασης των ταυτοτήτων της Ε.Α.Α.Σ. με νέου τύπου.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά: 1) 2 φωτογραφίες πρόσφατες 2,5*2,5 με στολή ή πολιτικά, 2) Φ/Α δελτίου αστυνομικής ταυτότητας και 3) Αίτηση (υπάρχει στο Παράρτημα).


Από την Ε.Α.Α.Σ. φέρεται σε γνώση των Μελών ότι από 1ης Ιανουαρίου 2016 θα απαγορεύεται η είσοδος σε ΚΑΑΥ, Στρατιωτικά Πρατήρια και Λέσχες, σε όσους κατέχουν ακόμη την παλαιά ταυτότητα της Ε.Α.Α.Σ. 

Σάββατο 4 Ιουλίου 2015

Ανακοίνωση του Συντονιστικού των 3 ΕΑΑ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ  
Ν. Π. Δ. Δ.

                                                                                                          2-07-2015                           
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η   ΥΠ.  ΑΡΙΘ. 7/15

                  Το Συντονιστικό Συμβούλιο των τριών Ενώσεων  Αποστράτων Αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, λαμβάνοντας υπόψη και τις αντίστοιχες ανακοινώσεις  των  Ενώσεων,  διακηρύσσει ότι είναι υπέρ της παραμονής της Ελλάδος στην Ευρωπαική Ένωση και στην Ευρωζώνη, διατηρώντας ακεραία την Εθνική μας Κυριαρχία και θεωρεί ότι  όλα τα Μέλη των Ενώσεων πρέπει να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στο δημοψήφιασμα της 05-07-2015, με γνώμονα το Εθνικό συμφέρον και μόνο. 


Για την ακρίβεια
Ο Πρόεδρος του Συντονιστικού Αντιναύαρχος Π.Ν.ε.α. Σ.Περβαινάς –

 Πρόεδρος της ΕΑΑΝ

Ανακοίνωση της Ε.Α.Α.Σ. για τις τρέχουσες εξελίξεις

ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΓΡΑΦΕΙO ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Αθήνα, 2 Ιουλίου 2015

Η Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού (Ε.Α.Α.Σ.) θεωρεί ότι το Δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου 2015 είναι διχαστικό για τους Έλληνες και τις Ελληνίδες και πιστεύει ότι η Πατρίδα μας πρέπει να παραμείνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εντός της Ευρωζώνης, διατηρώντας ακεραία την Εθνική της Κυριαρχία.

Εκ της Ε.Α.Α.Σ.