Δευτέρα 29 Νοεμβρίου 2021

                             ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ

                Υγειονομική́ Περίθαλψη Αποστράτων στα Στρατιωτικά́ Νοσοκομεία


ΓΕΝΙΚΑ

        1. Ένα από τα σοβαρότερα θέματα που απασχολεί τους αποστράτους σήμερα είναι αυτό της υγειονομικής περίθαλψης. Οι απόστρατοι εκτός από την υπαγωγή τους στις γενικές προβλέψεις του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΟΠΠΥ) εξακολουθούν, αυτοί και οι οικογένειές τους, με αποφάσεις της Πολιτείας, να μπορούν να χρησιμοποιούν τις υγειονομικές δομές των Ενόπλων Δυνάμεων.

        2. Επειδή δημιουργούνται διάφορα σχόλια ή ανεπιθύμητες καταστάσεις είτε από άγνοια όλων των εμπλεκομένων, είτε από κακή συμπεριφορά χαμηλόβαθμων κυρίως στελεχών, που υπηρετούν στις υγειονομικές δομές των Ενόπλων Δυνάμεων, θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε όλοι τι δικαιούμαστε, ώστε ξεκινώντας από αυτή τη γνώση να μπορούμε να διεκδικούμε τα δικαιούμενα.

        3. Στο πλαίσιο αυτό η ΓΕΣ/ΔΥΓ, από ετών, κατέγραψε στα σχετικά τις προβλέψεις όλης της ισχύουσας νομοθεσίας για το θέμα.

        4. Ως γενική παρατήρηση σημειώνουμε ότι από τις προβλέψεις των ανωτέρω προκύπτει ότι γενικώς οι απόστρατοι και τα μέλη των οικογενειών τους δικαιούνται χρήσης των στρατιωτικών νοσοκομείων, φαρμακείων και οδοντιατρείων.

ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

        5. Από τις καταγραφές που αναφέρονται στα σχετικά τους αποστράτους ενδιαφέρουν οι παρακάτω χρονολογικά αναφερόμενες:

          α. ΥΑ Φ.750.γ/24/604692/Σ.1524/14-04-1995 (ΦΕΚ Β’ 486), “Επέκταση του Δικαιώματος Νοσηλείας στο 401 ΓΣΝΑ στους Αδερφούς και Αδερφές των εν ενεργεία και εν αποστρατεία Αξκών και Υπαξκών του Στρατού Ξηράς”.

          β. ΥΑ Φ.750/6/589666/Σ.2987/30-07-1998 (ΦΕΚ Β’ 873), “Δωρεάν παροχή υπηρεσιών από τα Στρατιωτικά Οδοντιατρεία στους Στρ/κους Συνταξιούχους και στα ασφαλισμένα σ ’αυτούς μέλη των οικογενειών”.

          γ. ΥΑ Φ.700/4/132914/Σ.3317/25-05-2005 (ΦΕΚ Β’ 827), ΣΔ/Ν- Δ-Α 3/2005/ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ/4° ΕΓ, “Παροχή Υγειονομικής Περίθαλψης και Διάθεσης και Υγειονομικού Υλικού από τις Μονάδες Υγειονομικού του Στρατού Ξηράς σε Τρίτους”.

          δ. ΚΥΑ Φ.700/ΑΔ218421/Σ.560/24-08-2010 (ΦΕΚ Β’, 1357), Φ.702/1/10/Σ.101810/03-12-2010/ΥΠΕΘΑ/ΓΕΝ/ΔΥΓ, “Παροχή του Δικαιώματος Υγειονομικής Περίθαλψης στα Στρατιωτικά Νοσοκομεία στους υπαλλήλους και τα μέλη των οικογενειών των εν ενεργεία και συνταξιούχων Πολιτικών Υπαλλήλων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, στο μόνιμο εν ενεργεία και εν αποστρατεία Ένστολο Προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας και στα προστατευμένα μέλη των οικογενειών τους, και στους μόνιμους κατοίκους των νήσων Σαμοθράκη, Άγιος Ευστράτιος, Αστυπάλαια, Κάσος, Τήλος, Νίσυρος, Χάλκη, Καστελόριζο, Ψαρά, Ηράκλεια, Δονούσα, Κουφονήσια, Σχοινούσα, Κέρος, Γαύδος, Σίκινος, Κίμωλος, Φολέγανδρος, Σκύρος, Φούρνοι, Οινούσσες, Θύμαινα, Λειψοί, Ψέριμος, Αγαθονήσι, Αρκοί, Φαρμακονήσι, Αμοργός, Ανάφη”.

          ε. Ν.3883/2010 (ΦΕΚ Α’ 167), “Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών Ενόπλων Δυνάμεων - Θέματα διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας και συναφείς διατάξεις”, Άρθρο 83 “Ζήτημα Νοσηλείας”, όπως αντικαταστάθηκε με τον Ν.4609/2019 (ΦΕΚ Α’ 67), “Ρυθμίσεις Μέριμνας προσωπικού Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας, Στρατιωτικής Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις”, άρθρου 10 “Τροποποίηση Διατάξεων του ν. 3883/2010”. παρ. 24 νέο Άρθρο 83 “Ζητήματα Νοσοκομειακής Περίθαλψης”.

          στ. ΥΑ Φ.700/234/296821/Σ.321/25-07-2011 (ΦΕΚ Β’2093), “Παροχή δωρεάν νοσηλείας στα άγαμα και ανασφάλιστα τέκνα των εν ενεργεία και εν αποστρατεία Στρατιωτικών των τριών κλάδων των Ενόπλων δυνάμεων και των Κοινών Σωμάτων, Των Δικαστικών Λειτουργειών του Δικαστικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων καθώς και των Πολιτικών και Συνταξιούχων Υπαλλήλων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στα Στρατιωτικά Νοσοκομεία , που διαθέτουν πτέρυγες νοσηλείας τρίτων”.

          ζ. ΥΑ Φ.700/47/81659/Σ.266/23-04-2012 (ΦΕΚ 1346/Β/2012), “Καθορισμός κατηγοριών δικαιούχων παροχής υπηρεσιών από τα Στρατιωτικά Φαρμακεία”. 

          η. ΥΑ Φ.000/23/78393/Σ.2813/7-07-2012 (ΦΕΚ 1836/Β/2012),“Λειτουργία Υποκαταστημάτων Στρατιωτικού Φαρμακείου Αθηνών”.

          θ. ΥΑ Φ.700/115/406122/Σ.367/28-06-2019 (ΦΕΚ Β’2708), “Υγειονομική περίθαλψη των εν αποστρατεία δικαστικών λειτουργιών του Δικαστικού Σώματος των ενόπλων δυνάμεων, καθώς και των μελών των οικογενειών των εν ενεργεία και των εν αποστρατεία δικαστικών λειτουργιών του Δικαστικού Σώματος των ενόπλων δυνάμεων στα στρατιωτικά νοσοκομεία”.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ

        5. Αναλυτικά καταγράφονται παρακάτω οι επιμέρους προβλέψεις:

          α. Στην ανωτέρω διάταξη της παραγράφου 5α:

             ΑΡΘΡΟ 1

              Επέκταση δικαιώματος νοσηλείας στο 401 ΓΣΝΑ στους αδελφούς και αδελφές των εν αποστρατεία αξιωματικών και υπαξιωματικών του Σ.Ξ. είτε δικαιούνται περίθαλψη εις βάρος του Δημοσίου είτε όχι (ανασφάλιστα).

             ΑΡΘΡΟ 2

             Κάλυψη εξόδων περίθαλψης.

          β. Στην ανωτέρω διάταξη της παραγράφου 5β:

             ΑΡΘΡΟ 1

             Έγκριση δωρεάν παροχής υπηρεσιών από τα στρατιωτικά νοσοκομεία στους στρατιωτικούς συνταξιούχους και στα ασφαλισμένα σε αυτούς μέλη των οικογενειών τους για την εκτέλεση οδοντοπροσθετικών εργασιών που δεν βαρύνουν το δημόσιο.

             ΑΡΘΡΟ 2

             Η αξία των χρησιμοποιημένων υλικών και το αντίτιμο αμοιβής του οδοντοτεχνίτη θα βαρύνουν αποκλειστικά τους δικαιούχους.

          γ. Στην ανωτέρω διάταξη της παραγράφου 5γ:

             ΑΡΘΡΟ 1, Γενικά

             Στους ε.α. στρατιωτικούς και στα μέλη των οικογενειών τους θα παρέχεται περίθαλψη κατά προτεραιότητα έναντι όλων των άλλων κατηγοριών τρίτων.

             ΑΡΘΡΟ 5, Περίθαλψη Μελών Οικογενειών Στρατιωτικώνε.ε., Στρκών Συνταξιούχων και Μελών Οικογενειών των

              1. Σε μέλη οικογενειών Στρατιωτικών ε.ε, πρώτου βαθμού συγγενείας εξ’ αίματος και εξ’ αγχιστίας, σε Στρκους συνταξιούχους και σε μέλη οικογενειών τους, βαθμού συγγενείας ως ανωτέρω, παρέχεται ενδονοσοκομειακή περίθαλψη από το 401 ΓΣΝΑ, 404 ΓΣΝ, 411 ΓΝΣ, 412 ΓΣΝ, 414 ΣΝΕΝ, 424 ΓΣΝΕ, 492 ΓΣΝ, 496 ΓΣΝ, είτε τα πρόσωπα αυτά δικαιούνται περίθαλψη σε βάρος του Δημοσίου (ΥΕΘΑ-ΥΕΝ-ΥΥΠ) ή οπουδήποτε άλλου ασφαλιστικού οργανισμού, είτε δεν δικαιούνται ασφάλισης (δηλαδή ανασφάλιστα) .

            2. Σε μέλη οικογενειών Στρκών ε.ε, σε Στρκούς συνταξιούχους και σε μέλη οικογενειών του, πρώτου βαθμού συγγενείας εξ’ αίματος και εξ’ αγχιστίας, παρέχεται εξωνοσοκομειακή περίθαλψη τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα, ανάλογα με τις δυνατότητες κάθε Στρατιωτικού Νοσοκομείου, σε ειδικώς προς τούτο οργανωθέντα εξωτερικά ιατρεία, από τα 401 ΓΣΝΑ, 404 ΓΣΝ, 411 ΓΝΣ, 412 ΓΣΝ, 414 ΣΝΕΝ, 424 ΓΣΝΕ, 492 ΓΣΝ, 496 ΓΣΝ .

            3. Η περίθαλψη θα παρέχεται κατόπιν προαιρετικής προσφυγής των δικαιούχων στα Νοσοκομεία και με την αυστηρή προϋπόθεση ύπαρξης δυνατότητας κάθε Νοσοκομείου από άποψη επιστημονικού και νοσηλευτικού προσωπικού, νοσηλευτών κλινών και λοιπών μέσων .

            5. Η περίθαλψη θα πραγματοποιείται βάσει αρμοδίως εγκεκριμένης εντολής βιβλιαρίου νοσηλείας, εκτός της περίπτωσης των ανασφάλιστων της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου η οποία θα πραγματοποιείται βάσει εγκεκριμένου αρμοδίως παραπεμπτικού σημειώματος, η δε νοσηλεία στις περιεχόμενες θέσεις νοσηλευτικών κλινών βάσει των δυνατοτήτων κάθε Νοσοκομείου .

             ΑΡΘΡΟ 6 Σανατοριακή – Ψυχιατρική Περίθαλψη από το 414 ΣΝΕΝ

             1. Από το 414 ΣΝΕΝ θα παρέχεται σανατοριακή περίθαλψη, επί πλέον της παρεχόμενης στο Στρκό προσωπικό λοιπών Κλάδων Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ), Σωμάτων Ασφαλείας (ΣΑ) (Ελληνικής Αστυνομίας –Πυροσβεστικού Σώματος) και ΛΣ, σε πέντε κλίνες της Πνευμολογικής Κλινικής, μόνο για περιστατικά πνευμονικής φυματίωσης φυματιώδους πλευρίτιδας, καθώς και ψυχιατρική περίθαλψη σε δύο κλίνες της Ψυχιατρικής Κλινικής, των παρακάτω κατηγοριών:

             α. Σε μέλη οικογενειών Στρατιωτικών ε.ε, όπως και σε Στρατιωτικούς συνταξιούχους και σε μέλη των οικογενειών τους όλων των βαθμών των ΕΔ και ΛΣ, εφόσον δικαιούνται περίθαλψη σε βάρος του Δημοσίου ή άλλων ασφαλιστικών οργανισμών .

            ΑΡΘΡΟ 7 Φαρμακευτική περίθαλψη από τα φαρμακεία φρουρών

                1. Από τα Στρκά Φαρμακεία θα διατίθενται φάρμακα και συναφή προϊόντα στις ακόλουθες κατηγορίες προσώπων :

                  (β) Στους συνταξιούχους στρατιωτικούς όλων των βαθμών των ΕΔ και ΛΣ και στα υπ’ αυτών ασφαλισμένα μέλη των οικογενειών τους.

                  (γ) Στα μέλη οικογενειών θανόντων στρατιωτικών που συνταξιοδοτούνται από το δημόσιο και στους ανάπηρους πολέμου και τα υπ’ αυτών ασφαλισμένα μέλη των οικογενειών τους

                  (ε) Στους απόστρατους της ΕΛΑΣ, πρώην Χωροφυλακής και Αστυνομίας Πόλεως, καθώς και στους εν ενεργεία Αξιωματικούς, Υπαξιωματικούς και Αστυφύλακες της ΕΛΑΣ που είναι μέτοχοι ή μερισματούχοι του ΜΤΣ και στα μέλη των οικογενειών των δικαιούχων των προηγούμενων κατηγοριών.

                2. Για τη διάθεση φαρμάκων στα παραπάνω πρόσωπα, απαιτείται να είναι κάτοχοι βιβλιαρίων νοσηλείας όπως παρακάτω :

                  (α) Του ΥΕΘΑ – ΥΕΝ για τους ε.ε. Στρατιωτικούς των ΕΔ και ΛΣ αντίστοιχα και για τα υπ’ αυτών ασφαλισμένα μέλη των οικογενειών τους.

                   (β) Του ΥΥΠ για τους δικαιούχους της παραγράφου 1β,1γ.

                3. Η αποζημίωση θα ορίζεται ως εξής:

                   (α) Για τα διατιθέμενα φάρμακα στην εκάστοτε λιανική τιμή της επίσημης κρατικής διατίμησης, ελαττωμένη κατά ποσοστό 20% υπέρ:

                        (1) του δημοσίου (ΥΕΘΑ – ΥΕΝ – ΥΥΠ) για τους δικαιούχους που απαλλάσσονται από τη συμμετοχή στη δαπάνη του Δημοσίου για την φαρμακευτική τους περίθαλψη.

                        (2) των ιδίων των δικαιούχων, για τους δικαιούχους που συμμετέχουν στη δαπάνη φαρμακευτικής τους περίθαλψης.

                   (β) Για τα διατιθέμενα συναφή προϊόντα (καλλυντικά, επιδεσμικά κ.λπ.) στην τιμή απόκτησής των, προσαυξημένη κατά 10%.


             ΑΡΘΡΟ 11 Λοιπές Διατάξεις

Έκτακτα περιστατικά θα γίνονται δεκτά . Το άρθρο αφορά, πλην άλλων, μέλη οικογενειών στρκων συνταξιούχων και μέλη οικογενειών των. Για νοσηλεία σε ανώτερη θέση από την προβλεπόμενη η επιπλέον διαφορά θα καταβάλλεται από τους ασθενείς.


               δ. Στην ανωτέρω διάταξη της παραγράφου 5δ:

                   ΑΡΘΡΟ 1

                 Παρέχεται το δικαίωμα της εξωνοσοκομειακής και νοσοκομειακής περίθαλψης στου υπάλληλους και τα μέλη οικογενειών των εν ενεργεία και συνταξιούχων Πολιτικών Υπαλλήλων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στο μόνιμο εν ενεργεία και εν αποστρατεία Ένστολο Προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας και στα προστατευμένα μέλη των οικογενειών τους, όπως προσδιορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 2 της παρούσας, με τους ίδιους κανόνες και διαδικασίες που ισχύουν για το μόνιμο εν ενεργεία και εν αποστρατεία Ένστολο Προσωπικό των Ε.Δ. .

                   ΑΡΘΡΟ 2

                 Ως μέλη της οικογενείας θεωρούνται η (ή ο) σύζυγος του (ή της) μονίμου εν ενεργεία ή συνταξιούχου υπαλλήλου (και σε περίπτωση διαστάσεως μέχρις οριστικής επιλύσεως του γάμου), τα παιδιά ανεξάρτητα από την οικογενειακης τους κατάσταση ηλικίας άνω των δεκατεσσάρων (14) ετών, οι γονείς και των δύο συζύγων και οι αδερφοί/ές του (ή της) του υπαλλήλου Για το εν ενεργεία ή εν αποστρατεία ένστολο προσωπικό των σωμάτων ασφαλείας ως προστατευόμενα μέλη οικογενείας θεωρούνται η(ο) σύζυγος, τα ανήλικα άγαμα τέκνα ηλικίας 14 έως 18 ετών καθώς και τα ενήλικα τέκνα που δεν έχουν υπερβεί το 25 ο έτος της ηλικίας τους και σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες σχολές του εσωτερικού ή εξωτερικού.


                    ΑΡΘΡΟ 7

                  1. Η δαπάνη υγειονομικής περίθαλψης θα βαρύνει :

                     (α) Τον ασφαλιστικό φορέα του δικαιούχου, εφόσον η δαπάνη δικαιολογείται από τον φορέα, σε διαφορετική περίπτωση θα βαρύνει τον ίδιο.

                     (β) Τους ίδιους τους περιθαλπτόμενους, εφόσον δεν δικαιούνται παροχές υγειονομικής περίθαλψης από ασφαλιστικό φορέα.

                     (γ) Το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για όσους είναι κάτοχοι πιστοποιητικού κοινωνικής προστασίας (βιβλιάριο απορίας).

                  2. Ως τιμολόγιο προσδιορισμού της δαπάνης ορίζεται αυτό που ισχύει κάθε φορά από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

                  3. Η διαδικασίας της λογιστικής τακτοποίησης των δαπανών θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν.

                  4. Κατά τη παροχή της υγειονομικής περίθαλψης θα εμφανίζονται όλες τις διατάξεις που ισχύουν σχετικά με την προτεραιότητα των δικαιούχων ε.ε ή ε.α Στρ/κων για νοσηλεία

               ε. Στην ανωτέρω διάταξη της παραγράφου 5ε:

                    ΑΡΘΡΟ 83, Ζητήματα νοσοκομειακής περίθαλψης

                    1. Στους μόνιμους αξιωματικούς, ανθυπασπιστές και υπαξιωματικούς, δόκιμους έφεδρους αξιωματικούς και οπλίτες θητείας συμμετείχαν με οποιονδήποτε τρόπο στα πολεμικά γεγονότα της χρονικής περιόδου από την 20ή Ιουλίου έως την 20ή Αυγούστου 1974 στην Κύπρο, στα γεγονότα που έλαβαν χώρα το 1964 στην Τυληρία και Λευκωσία και το 1967 στην Κοφινού και τους Αγίους Θεοδώρους της Κύπρου, καθώς και στις συζύγους ή έχουσες συνάψει σύμφωνο συμβίωσης και χήρες τους εν ειρήνη, που παραμένουν άγαμες, παρέχει πλήρης νοσοκομειακή περίθαλψη για οποιαδήποτε πάθηση στα στρατιωτικά νοσοκομεία και των τριών κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων. Το ίδιο ισχύει και για τους συγγενείς α’ βαθμού εξ’ αίματος κι εξ αγχιστείας, εφόσον αυτοί δεν δικαιούνται υγειονομική περίθαλψη από οποιονδήποτε άλλο ασφαλιστικό φορέα. Από την εφαρμογή της παρούσας εξαιρούνται όσοι ενεπλάκησαν κατά τις παραπάνω περιόδους με οποιονδήποτε τρόπο σε παράνομες δραστηριότητες σε βάρος της νόμιμης λειτουργίας του πολιτεύματος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

                     2. Τα έξοδα νοσηλείας τους βαρύνουν τον κύριο ασφαλιστικό φορέα υγειονομικής περίθαλψής τους. Σε περίπτωση μη ασφαλίσεώς τους σε άλλον φορέα η νοσηλεία γίνεται σε βάρος των ιδίων πόρων των Νοσοκομείων των ΕΔ.

                     3. Για την παροχή της ενδονοσοκομειακής νοσηλείας απαιτούνται τα παρακάτω:

                         α. Αίτηση του ενδιαφερόμενου προς στρατιωτικό νοσοκομείο του Κλάδου ΕΔ στον οποίο υπηρέτησε ο ίδιος ή συγγενής του, στην οποία να δηλώνεται και ο τόπος της μόνιμης κατοικίας του αιτούντος.

                         β. Πιστοποιητικό του αρμόδιου στρατολογικού γραφείου(τύπου Α’-πλήρες) στην οποία να αναφέρεται ότι ο αιτών υπηρέτησε στην Κύπρο κατά τις αναφερόμενες στο παραπάνω άρθρο περιόδους.

                         γ. Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου στην οποία δηλώνεται ότι αυτός είναι ή δεν είναι ασφαλισμένος σε οποιονδήποτε κύριο ασφαλιστικό φορέα.

                     4. Σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού, τα παραπάνω δικαιολογητικά μπορεί να υποβληθούν μέσα σε τρείς (3) ημέρες από την ημέρα εισαγωγής για νοσηλεία για ενδονοσοκομειακή νοσηλεία

                     5. Η νοσηλεία παρέχεται κατ’ αρχήν σε νοσοκομείο του Κλάδου ΕΔ στον οποίο υπηρέτησε ο δικαιούχος ή συγγενείς του, το οποίο εδρεύει στην περιοχή μόνιμης κατοικίας του δικαιούχου. Σε περίπτωση μη ύπαρξης τέτοιου νοσοκομείου ή αδυναμίας του υπάρχοντος να διαχειριστεί το συγκεκριμένο περιστατικό, η νοσηλεία παρέχεται από κατάλληλο νοσοκομείο των άλλων Κλάδων ΕΔ, το οποίο βρίσκεται εγγύτερα του τόπου μόνιμης κατοικίας του δικαιούχου.

                     6. Σε κάθε περίπτωση η νοσηλεία εγκρίνεται ή όχι από τον Διευθυντή της νοσηλευτικής μονάδας των ΕΔ.

                     7. Το δικαίωμα νοσηλείας είναι προσωποπαγές και σε καμία περίπτωση δεν μεταβιβάζεται ή επεκτείνεται σε άλλα μέλη της οικογένειας του δικαιούχου.

                 στ. Στην ανωτέρω διάταξη της παραγράφου 5στ:

                       ΑΡΘΡΟ 1

                       1. Η νοσηλεία των τέκνων των εν αποστρατεία στρατιωτικών των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, των Κοινών Σωμάτων των δικαστικών λειτουργών του Δ.Σ. των ενόπλων δυνάμεων θα παρέχεται δωρεάν στα στρατιωτικά νοσοκομεία που διαθέτουν πτέρυγες νοσηλείας τρίτων εφόσον αυτά είναι άγαμα ή ανασφάλιστα.

                        2. Σε περίπτωση θανάτου ή αφάνειας των γονέων διατηρείται το δικαίωμα υπό τις παραπάνω προϋποθέσεις.

                        ΑΡΘΡΟ 2

                        1. Ως τιμολόγιο προσδιορισμού της δαπάνης ορίζεται αυτό που ισχύει κάθε φορά από το υπουργείο υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης.

                        2. Η κάθε δαπάνη νοσηλείας θα κλείνει με την ένδειξη δωρεάν και θα τίθεται στο αρχείο με μνεία της παρούσης.

                     ζ. Στην ανωτέρω διάταξη της παραγράφου 5ζ:

                         ΑΡΘΡΟ 1:

                         1. Οι κατηγορίες δικαιούχων παροχής υπηρεσιών από στρατιωτικά Φαρμακεία καθορίζονται ως εξής:

                             α. Οι εν ενεργεία Στρατιωτικοί όλων των βαθμών των Ενόπλων Δυνάμεων και του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.

                             β. Οι συνταξιούχοι Στρατιωτικοί όλων των βαθμών των Ενόπλων Δυνάμεων και του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.

                             ε. Οι ανάπηροι πολέμου.

                             στ. Οι απόστρατοι της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ), πρώην Χωροφυλακής και Αστυνομίας Πόλεων, καθώς και το εν ενεργεία ένστολο προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ, που μετέχει ή δικαιούται μερίσματος από το Μετοχικό Ταμείο Στρατού (Μ.Τ.Σ.).

                              ζ. Τα μέλη οικογενειών των δικαιούχων των ανωτέρω κατηγοριών, τα οποία είναι ασφαλισμένα από αυτούς.

                              η. Τα μέλη οικογενειών θανόντων στρατιωτικών, που ήταν ασφαλισμένα από αυτούς και εξακολουθούν να είναι ασφαλισμένα στο ΥΠΕΘΑ.

                           2. Για τη διάθεση φαρμάκων στους δικαιούχους απαιτείται:

                               α. Η κατοχή βιβλιαρίων νοσηλείας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ή του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη (για το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή) ή του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (για τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, Ε.Ο.Π.Υ.Υ.).

                                β. Η επίδειξη δημοσίου εγγράφου με το οποίο αποδεικνύεται η υπαγωγή στις κατηγορίες δικαιούχων της προηγούμενης παραγράφου, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες αυτή δεν προκύπτει ευθέως από το βιβλιάριο νοσηλείας.

                       η. Στην ανωτέρω διάταξη της παραγράφου 5η:

                           ΑΡΘΡΟ 1:

                          1. Εγκρίνουμε την ίδρυση και λειτουργία υποκαταστημάτων «Στρατιωτικού Φαρμακείου Αθηνών» στην Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη, Ξάνθη και Αλεξανδρούπολη με οργανική υπαγωγή στο Στρατό Ξηράς και με έδρες για την Αθήνα, το ΝΙΜΤΣ, το Στρατόπεδο Παπάγου και το 401 ΓΣΝΑ.

                           2. Σκοπός της λειτουργίας των Υποκαταστημάτων είναι η διάθεση κάθε είδους φαρμακευτικών προϊόντων, προς τους δικαιούχους εξυπηρέτησης , όπως αυτοί καθορίζονται από τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις .

                       θ. Στην ανωτέρω διάταξη της παραγράφου 5θ:

                           ΑΡΘΡΟ 1, Υγειονομική περίθαλψη των εν αποστρατεία δικαστικών λειτουργειών του Δικαστικού Σώματος των ενόπλων δυνάμεων καθώς και των μελών των οικογενειών των εν ενεργεία και των εν αποστρατεία δικαστικών λειτουργειών του Δικαστικού Σώματος των ενόπλων δυνάμεων

                             1. Στους εν αποστρατεία δικαστικούς λειτουργούς του Δικαστικού Σώματος των ενόπλων δυνάμεων καθώς και στα μέλη των οικογενειών των εν ενεργεία και εν αποστρατεία δικαστικών λειτουργών του Δικαστικού Σώματος των ενόπλων δυνάμεων, μπορεί να παρέχεται υγειονομική περίθαλψη, εφόσον υπάρχει σχετική ευχέρεια, σε οποιοδήποτε στρατιωτικό νοσοκομείο .

                             2. Κατά τη παροχή της υγειονομικής περίθαλψης εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν σχετικά με την προτεραιότητα των δικαιούχων εν ενεργεία στρατιωτικών έναντί των υπολοίπων κατηγοριών δικαιούχων περίθαλψης

ΤΕΛΙΚΑ

                6. Ευελπιστούμε ότι αυτή η κωδικοποίηση θα αποτελέσει χρήσιμο οδηγό για όλους. Παρακαλούνται οι συνάδελφοι που διαπιστώσουν οιαδήποτε τροποποίηση των ανωτέρω να ενημερώσουν την Ένωση στο e-mail eaas3hilikia@gmail.com.


Υπτγος ε.α Ιωάννης Δεβούρος

Αντιπρόεδρος Ε.Α.Α.Σ.

 

Ανακοίνωση Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων Μουσείου Φιλελληνισμού

Παρασκευή 26 Νοεμβρίου 2021

 

Είσοδος σε ΚΑΑΥ- Στρατιωτικές Λέσχες- Μουσεία


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  Η Περιφέρεια Πελοποννήσου θα παρουσιάσει την Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου και ώρα 19:00΄σε πρώτη προβολή στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών, την ιστορική ταινία του Μανούσου Μανουσάκη ‘’1821- Η Φλόγα της Επανάστασης’’.

Η είσοδος θα είναι δωρεάν.

 

Επιστολή Συντονιστικού τριών Ενώσεων προς Υπουργό Εσωτερικών

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
 

Διαβάστε την Επιστολή του Συντονιστικού

των τριών Ενώσεων (ΕΑΑΣ, ΕΑΑΝ, ΕΑΑΑ) πιέζοντας εδώ. 

Πέμπτη 25 Νοεμβρίου 2021

 

Ευχές

    Το Συμβούλιο και τα μέλη του Παραρτήματος Ε.Α.Α.Σ. Ναυπλίου εκφράζουν τις ολόθερμες ευχές τους στην κα ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ για την ονομαστική της εορτή. Υγεία, Ευτυχία ατομική και οικογενειακή. Επίσης ευχές και σε όλους όσους έχουν εορτάζοντες αυτή την ημέρα. ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ! 

Τετάρτη 24 Νοεμβρίου 2021

                                                                  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

                                             ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ

                                                    Κυριακή, 28 Νοεμβρίου 2021

-10:00 Δοξολογία στον Ιερό Ναό του Αγίου Σπυρίδωνος.

-10:30 Επιμνημόσυνη δέηση στον ανδριάντα του Ιωάννη Καποδίστρια(Πλατεία Καποδίστρια, Ναύπλιο). Εκφώνηση του πανηγυρικού της ημέρας από τον κο Τόλη Κοΐνη, μαθηματικό 1ου ΓΕΛ Ναυπλίου.

-Κατάθεση στεφάνων (σύμφωνα με το πρωτόκολλο), όπου θα τηρηθεί σιγή ενός λεπτού στη μνήμη των ένδοξων νεκρών του Έθνους. Η τελετή θα ολοκληρωθεί με την ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου.
Τρίτη 23 Νοεμβρίου 2021


 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΗΣ 199ης ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΛΑΜΗΔΙΟΥ

& ΤΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

                                                         Κυριακή  28  Νοεμβρίου 2021

 

-8.00: Έπαρση της Σημαίας.

 -10.30 Παραλαβή από το Δημαρχείο της πόλης και μεταφορά στο Φρούριο της Προσωπογραφίας του πορθητή Στάικου Σταϊκόπουλου από Τιμητικό Άγημα,  με τη συμμετοχή του Συλλόγου «Αρματωμένοι Μωραΐτες - Στάικος Σταϊκόπουλος» και της Δημοτικής Φιλαρμονικής.

-11.30 Δοξολογία στον ιερό ναό του Αγίου Ανδρέα (εντός του Παλαμηδίου), χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Αργολίδος κ. Νεκταρίου. Εκφώνηση του πανηγυρικού της ημέρας από τον κο Τόλη  Κοϊνη, Μαθηματικό 1ου ΓΕΛ Ναυπλίου. (Σε περίπτωση κακοκαιρίας η δοξολογία θα τελεστεί στον ιερό ναό του Αγίου Σπυρίδωνος).

 -12.15 Επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων (σύμφωνα με το πρωτόκολλο) στον ανδριάντα του πορθητή Στάικου Σταϊκόπουλου.

 -17.00 Υποστολή της Σημαίας

   Λόγω των έκτακτων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του COVID-19, οι φετινές εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις και με περιορισμένο αριθμό ατόμων

 

 

 

                                       Ανακοίνωση  Διαμαρτυρίας                                                  

     Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ( ΕΛΙΣΜΕ) εκφράζει έντονη διαμαρτυρία για την "φιλοξενία" στο Προεδρικό Μέγαρο στα Τίρανα μιας ανιστόρητης και ανθελληνικής έκθεσης φωτογραφιών και κειμένων αφιερωμένης στην ούτω πως μια αποκαλουμένη "γενοκτονία των Τσάμηδων". Επίσης εκφράζει έντονη διαμαρτυρία για την στάση του Αλβανού Προέδρου κ. Ιλιρ Μέτα, ο οποίος όχι μόνον εδέχθη να "φιλοξενήσει" την ανθελληνική αυτή εκδήλωση, αλλά την επισκέφθηκε και ενημερώθηκε επ' αυτής. Ως εικώς η δικαιολογία που προέβαλε το φερέφωνο του, ότι ο Αλβανός Πρόεδρος δεν ενστερνίζεται το "μήνυμα' της έκθεσης, όχι μόνο δεν ευσταθεί αλλά καθιστά περιττό οποιοδήποτε σοβαρό σχόλιο. 

    Το γεγονός ότι η Αλβανική Κυβέρνηση δεν έχει πάρει θέση για το γεγονός, επιβεβαιώνει την πεποίθηση ότι οι ανθελληνικές αυτές δραστηριότητες όχι μόνο υποθάλπονται, αλλά και εμμέσως ενθαρρύνονται. 

Είναι εξοργιστικό ότι η συγκεκριμένη εθνοτική ομάδα που συμμάχησε με τις φασιστικές και ναζιστικές κατοχικές δυνάμεις στον Β΄ΠΠ και ευθύνεται για μακράν σειρά αγριοτήτων σε βάρος των Ελλήνων κατοίκων της Ηπείρου, έχει το θράσος να διεκδικεί την επιστροφή τους στον "τόπο του εγκλήματος" και την ανάκτηση των περιουσιακών τους στοιχείων, τα οποία εγκατέλειψαν οικειοθελώς για να αποφύγουν την δίκαιη τιμωρία τους μετά τον πόλεμο.

    Η γενικότερη στάση της αλβανικής πλευράς σε επίδειξη ανοχής στην παραποίηση της ιστορίας και σε εγκλήματα πολέμου, όχι μόνον δεν συνάδει με τις επίσημες διακηρύξεις της περί καλλιέργειας σχέσεων καλής γειτονίας με την χώρα μας, αλλά δημιουργεί αμφιβολίες καθ' όσον αφορά στην προσήλωση της στις αρχές περί δικαίου και προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στα πλαίσια της ευρωπαϊκής της πορείας. Μιας πορείας η οποία σίγουρα δεν πρέπει να ευοδωθεί εάν δεν σημειωθεί μια ειλικρινής και οριστική αναστροφή της αδιέξοδης αυτής αλβανικής πολιτικής.

     

                                                                Αθήνα, 22 Νοεμβρίου 2021

                                                                                     Ο

                                                                        Γενικός Γραμματέας

                                                                        Αχιλλέας Σαραντινός

                      

Κυριακή 21 Νοεμβρίου 2021

 

Ευχές

    Το Συμβούλιο και τα μέλη του Παραρτήματος Ε.Α.Α.Σ. Ναυπλίου εκφράζουν τις ολόθερμες ευχές τους στην κα ΜΑΡΚΟΥΛΗ ΤΑΝΙΑ για την ονομαστική της εορτή. Υγεία, Ευτυχία ατομική και οικογενειακή. Επίσης ευχές και σε όλους όσους έχουν εορτάζοντες αυτή την ημέρα. ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ! 

Σάββατο 20 Νοεμβρίου 2021

 

Για τον διπλό εορτασμό της 21ης Νοεμβρίου

Στις 21 Νοεμβρίου, ημέρα που η Ορθοδοξία γιορτάζει τα Εισόδια της Θεοτόκου, της Υπερμάχου Στρατηγού και της Μεγάλης Προστάτιδος όλων μας, το Έθνος τιμά τις Ένοπλες Δυνάμεις για την προσφορά τους στην απόκτηση και διατήρηση της Ελευθερίας, της Ασφάλειας και της Αξιοπρέπειας του. Εορτάζεται επίσης και η ημέρα του ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΥ - ΒΕΤΕΡΑΝΟΥ, ως ελάχιστος φόρος τιμής για την προσφορά τους στην Πατρίδα και τις ΕΔ. Με αφορμή την διπλή αυτή εορτή, ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Παραρτήματος Ναυπλίου, εύχονται σε όλα τα μέλη  και στα μέλη των ορφανικών οικογενειών χρόνια πολλά, με υγεία και δύναμη. Η Παναγία, Υπέρμαχος Στρατηγός, να μας προστατεύει και να μας καθοδηγεί. Χρόνια Πολλά.
 

Τετάρτη 17 Νοεμβρίου 2021

                                         ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ  ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

                                               ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ, 21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021
-Γενικός Σημαιοστολισμός από ογδόης πρωινής ώρας
μέχρι της δύσης του ηλίου.
-Φωταγώγηση τις βραδινές ώρες της 21ης Νοεμβρίου 2021
όλων των δημοσίων, δημοτικών και κοινοτικών καταστημάτων,
των καταστημάτων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου,
των οργανισμών κοινής ωφέλειας, των τραπεζών,
των κεντρικών οδών και πλατειών του Ναυπλίου
και των ελλιμενισμένων λιμενικών πλοίων.
-07:00 Χαρμόσυνες καμπανοκρουσίες στις εκκλησίες
με τη φροντίδα της Ιεράς Μητρόπολης Αργολίδος.
-08:00 Έπαρση της Σημαίας στο Ηρώον του Ναυπλίου (25ης Μαρτίου)
από Τιμητικό Άγημα του Κέντρου Εκπαίδευσης Μηχανικού
(Κ.Ε.ΜΧ.) Ναυπλίου.
-10:30 Δοξολογία στον Ιερό Ναό του Αγίου Σπυρίδωνος.
Εκφώνηση του πανηγυρικού της ημέρας από τον Ανθυπολοχαγό
του Κ.Ε.ΜΧ. Ναυπλίου κο Γεώργιο Γρέκη.
-11:00 Επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων (σύμφωνα με το
πρωτόκολλο) στο Ηρώον του Ναυπλίου, όπου θα τηρηθεί σιγή
ενός λεπτού στη μνήμη των ένδοξων νεκρών του Έθνους.
Η τελετή θα ολοκληρωθεί με την ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου.
-17:00 Υποστολή της Σημαίας.

Δευτέρα 8 Νοεμβρίου 2021

 

Ευχές

    Το Συμβούλιο και τα μέλη του Παραρτήματος Ε.Α.Α.Σ. Ναυπλίου εκφράζουν τις ολόθερμες ευχές τους στους κους ΠΑΝΟΥΣΑΚΗ ΣΤΑΜΑΤΙΟ και ΒΙΤΣΙΟ ΜΙΧΑΗΛ για την ονομαστική τους εορτή. Υγεία, Ευτυχία ατομική και οικογενειακή. Επίσης ευχές και σε όλους όσους έχουν εορτάζοντες αυτή την ημέρα. ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ! 

Δευτέρα 1 Νοεμβρίου 2021

 


 

Ευχές

Το Συμβούλιο και τα μέλη του Παραρτήματος Ε.Α.Α.Σ. Ναυπλίου εκφράζουν τις ολόθερμες ευχές τους στον Κο ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟ ΑΝΑΡΓΥΡΟ για την ονομαστική του εορτή. Υγεία, Ευτυχία ατομική και οικογενειακή. Επίσης ευχές και σε όλους όσους έχουν εορτάζοντες αυτή την ημέρα. ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ!