Πέμπτη 30 Αυγούστου 2018

Ανακοίνωση Καταβολής ΒΟΕΑ

Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού ανακοινώνει την έναρξη χορήγησης του ΒΟΕΑ για το έτος 2018, στα δικαιούμενα τέκνα των μετόχων και μερισματούχων του, με αμετάβλητη τιμή μεριδίου.
Οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν κατά απόλυτη σειρά με βάση το μήνα υποβολής και τον αριθμό πρωτοκόλλου της σχετικής αίτησης, στους ατομικούς λογαριασμούς εκάστου.
Για όσους υπέβαλαν αίτηση τον μήνα Ιανουάριο  του έτους 2018, θα πρέπει να προσκομίσουν ή να αποστείλουν με ταχυαποστολή προς το ΜΤΣ, Φορολογική Ενημερότητα στο όνομά τους , << για είσπραξη χρημάτων από φορείς του Δημοσίου πλην Κεντρικής Διοίκησης>> το  αργότερο  μέχρι 18-09-2018 και να έχουν ισχύ, τουλάχιστον μέχρι 30-09-2018.
Επισημαίνεται ότι η μη έγκαιρη αποστολή  Φορολογικών  Ενημεροτήτων ενδέχεται να επιφέρει  καθυστερήσεις στις  πληρωμές του συνόλου των αιτήσεων.
Αποστολή Στοιχείων στη Διεύθυνση :
Μετοχικο Ταμείο Στρατού
Κολοκοτρώνη 13
Τ.Κ. 10562 Αθήνα
Υπόψη κας Μπασουκέα Σταυρούλας

Τετάρτη 29 Αυγούστου 2018

Πλατφόρμα ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ - ΝΙΜΤΣ

Γίνεται γνωστό στα μέλη της ΕΑΑΣ ,ότι από 13 Ιουλίου 2018 εφαρμόζεται πιλοτικά και σε καθημερινή λειτουργία , η πλατφόρμα των ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ στο ΝΙΜΤΣ .
Σταδιακά θα εμπλουτίζονται οι διάφορες ειδικότητες ,μέχρι πλήρους καλύψεως .
Παρατίθεται κατωτέρω η Δγή του ΝΙΜΤΣ , για τη διαδικασία εισαγωγής στην εφαρμογή των Ηλεκτρωνικών Ραντεβού.

ΠΡΟΣ: 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ  M.T.Σ.

Πίνακα Αποδεκτών
Τμήμα : Γραμματεία


Τηλέφωνο : 210-7288277 -176
ΚΟΙΝ.:

Αριθμ.Φ.300 / 6452


Αριθ.Σχεδ.1677


Αθήνα  01 Αυγούστου 2018ΘΕΜΑ:
Διάφορα Θέματα (Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Υγείας Ενόπλων Δυνάμεων (ΟΠΣΥΕΔ) – Ηλεκτρονικά Ραντεβού)
ΣΧΕΤ.:
α. Φ.008/97/925019/Σ.1293/29 Νοε 17/ΓΕΣ/ΔΕΠΛΗ/3ο

β. Πρακτικό Δ.Σ ΝΙΜΤΣ 1279/15/19.12.2017

γ. Φ.008/1/00487/Σ.161/23 Ιαν 18/ΝΙΜΤΣ/Τμ.Πληρ/κής

  1. Σας ενημερώνουμε ότι, από 13 Ιουλίου 2018,τέθηκε σε καθημερινή λειτουργία η πλατφόρμα των Ηλεκτρονικών Ραντεβού του ΝΙΜΤΣ, σε εκτέλεση των (β) και (γ) σχετικών.
  2. Η πρόσβαση στην εφαρμογή  πραγματοποιείται από τέσσερα  διαφορετικά σημεία του κύριου  ιστοχώρου του  Νοσοκομείου, www.nimts.grκαι
σύμφωνα με τις διαδικασίες του παραρτήματος «Α».
  1. Οι ενέργειες που απαιτούνται για τον προγραμματισμό και κλείσιμο των 
Ηλεκτρονικών Ραντεβού περιγράφονται αναλυτικά στο παράρτημα «Β».
Οδηγίες για το Ηλεκτρονικό Κέντρο Εξυπηρέτησης Ληπτών Υγείας (ΗΚΕΛΥ), δίνονται  στο παράρτημα «Γ». ............. Διαβάστε περισσότερα

Πέμπτη 9 Αυγούστου 2018

40ήμερο Μνημόσυνο


http://pannafpliakos.files.wordpress.com/2012/08/kordela-pen8oys.pngΤο Σάββατο 11 Αυγούστου 2018 μετά την λειτουργία στην Αγ. Τριάδα Πρόνοιας θα τελεστεί το 40ήμερο μνημόσυνο του ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΔΗ. Η όλη τελετή τελειώνει περίπου 09.30. Θα ακολουθήσει καφές σε παραπλήσιο καφενείο

Τρίτη 7 Αυγούστου 2018

Ανακοίνωση για το Σχέδιο Νόμου για την Κατανομή των Κοινωνικών Πόρων στα Μ.Τ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 31
 Αθήνα ,  06  Αυγ.2018

        1. Με αφορμή τις ανακοινώσεις των αξιότιμων Δ.Σ.  των ΕΑΑΝ και ΕΑΑΑ που αν και εκδόθηκαν με διαφορά τριών (3) ημερών 31/7 και 2/8/18 αντίστοιχα,  είναι πανομοιότητες , και αφορούν στην ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ./ΜΤΣ ( συνεδρίαση 21/6/18), με θέμα «Σχέδιο Νόμου για Κατανομή των Κοινωνικών Πόρων από το ΥΠΕΘΑ στα  Μ.Τ.  των Κλάδων  Ανάλογα με τον Αριθμό των Ασφαλισμένων τους» και τη δημοσίευση σχετικού  επί του θέματος  άρθρου, του Προέδρου της ΕΑΑΣ Αντγου   ε.α. Ροζή Βασιλείου στην εφημερίδα της Ένωσης Εθνική Ηχώ ( Ε.Η.)  με ταυτόχρονη κοινοποίηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γνωστοποιούνται τα παρακάτω:
      
           α . Οι ανακοινώσεις  και τα διαλαμβανόμενα σε αυτές , ήταν προβλέψιμα και αναμενόμενα. Προβλέψιμα γιατί είναι γνωστές οι θέσεις των Ενώσεων, δεν λένε κάτι καινούργιο, ενώ κάποιες αναφορές τους είναι για τη δημιουργία εντυπώσεων και μόνο. Αναμενόμενη ήταν και η όποια αντίδραση τους καθώς θεωρούν ότι θίγονται «κεκτημένα».

          β . Στη παρούσα χρονική περίοδο δεν επιθυμούμε να προβούμε  σε κανένα περαιτέρω σχολιασμό, καθόσον τις όποιες απόψεις μας και απαντήσεις επί αυτών θα τις αναλύσουμε  με αδιάσειστα, εμπεριστατωμένα και πλήρως τεκμηριωμένα στοιχεία και στα πλαίσια του δικαίου και της απλής λογικής, όταν κληθούμε άπαντες στο κατάλληλο χρόνο και τόπο, σύμφωνα με τη προβλεπόμενη διαδικασία.

           γ . Εντύπωση πάντως δημιουργεί το γεγονός ότι επιμελώς αποφεύγουν να τοποθετηθούν στη αδιαμφισβήτητη παραδοχή  του άρθρου ότι : «…και οι τρεις κλάδοι των Ενόπλων Δυνάμεων την αυτή αποστολή εκτελούν και κανείς χωρίς τον άλλον δεν μπορεί να εκτελέσει αυτή μεμονωμένα. Επομένως κανείς δε δικαιούται με βάση τα όσα παραπάνω ανάφερα να οικειοποιείται τους υπόψη ανταποδοτικούς πόρους καθιστώντας τους μερισματούχος του Ναυτικού και Αεροπορίας  ¨πατρικίους¨ και τους μερισματούχους του ΜΤΣ  ¨πληβείους¨» , όπως και στο καίριο ερώτημα «Δέχεστε ότι ο ανταποδοτικός πόρος αποτελεί αποκλειστικό έσοδο του κλάδου από τον οποίο προέρχεται και το γεγονός αυτό το ΘΕΩΡΕΙΤΕ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΣΩΣΤΟ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΕΊ ΝΑ ΙΣΧΥΕΙ; …>>  ΝΑΙ ή ΟΧΙ. Επί αυτού κ. συνάδελφοι θα πρέπει να τοποθετηθείτε. Όλα τα άλλα είναι εκ του περισσού.

       2  Η Ε.Α.Α.Σ. είχε και έχει ως προτεραιότητα της την αποκατάσταση της διαχρονικής και με οικονομικό κόστος σε βάρος των μελών της αδικία, θα αγωνισθεί δε με κάθε τρόπο ώστε να αποκατασταθεί η στρέβλωση και να επέλθει ο απαραίτητος εξορθολογισμός με βάση το δίκαιο, το ηθικό και  να επικρατήσει η κοινή λογική, μη επιτρέποντας περαιτέρω παράταση της υφιστάμενης κατάστασης.

        3. Η ΕΑΑΣ και  ο εκπρόσωπος της στο ΔΣ/ΜΤΣ, πέρα από τις όποιες ενέργειες έχουν κάνει μέχρι σήμερα θα δρομολογήσουν και  κάθε άλλη απαραίτητη ενέργεια ώστε οι πόροι που δικαιούται το ταμείο, σύμφωνα με το δίκαιο και την απλή λογική, να αποδίδονται σε αυτό.  Πολύ δε πριν την απόφαση για τη πρόταση των ανταποδοτικών πόρων , σύμφωνα με τα μέλη εκάστου ταμείου, το ΜΤΣ, από τις 30 Απρ. 2017  και μέχρι σήμερα, με συνεχή αλληλογραφία διεκδικεί τους πόρους  των νόμων 4254/14 και 4256/14 (πόρος ποσοστού 5% επί των προστίμων του Κ.Ο.Κ.)που ανέρχονται σε αρκετά υψηλό χρηματικό ποσό. 
Η κοινή Υπουργική απόφαση που είχε προωθηθεί για υπογραφή << σκόνταψε>> στο συναρμόδιο Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Αναστάσιο Πετρόπουλο, ο οποίος δε συνηγόρησε στην υπογραφή της και το θέμα βρίσκεται στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών.

       4. Ευελπιστούμε να έχει αίσιο τέλος το υπόψη θέμα, ώστε να εξισορροπηθούν οι  πόροι των προερχομένων από την ΕΛ.ΑΣ σε σχέση με τους πόρους των προερχομένων από το Σ.Ξ, ώστε να πάψει και το επιχείρημα που αναφέρουν στις ανακοινώσεις τους οι Ενώσεις  των  ΕΑΑΝ και ΕΑΑΑ, ότι δηλαδή αν οι ανταποδοτικοί πόροι κατανεμηθούν με κριτήριο των αριθμό των μελών του κάθε ταμείου αυτοί  θα συμμετέχουν στη κατανομή χωρίς να συνεισφέρουν.

       5. Η ΕΑΑΣ αναμένει, παρακολουθεί τα υπόψη θέματα  και πιστεύοντας πως έχουμε το δίκαιο με το μέρος μας, ευελπιστούμε στην αυτονόητη δικαίωση μας.  Ο κύβος ερρίφθει  και το ποτάμι δε γυρνάει πίσω. Ο τελικός λόγος πλέον στα χέρια των αρμοδίων Υπουργών, ώστε να ενεργήσουν άμεσα, χωρίς καθυστερήσεις και κωλυσιεργίες ή φοβούμενοι το τυχόν πολιτικό κόστος, επί των υπόψη θεμάτων Τα 65.327 μέλη μας και γνώση και κρίση διαθέτουν και αναμένουν όλες εκείνες τις πρωτοβουλίες ώστε να γνωρίζουν αν τελικά και η πολιτεία θεωρεί ότι οι μερισματούχοι του ΜΤΣ είναι οι « πληβείοι»  και οι συνάδελφοι των άλλων κλάδων οι «πατρίκιοι» για να αποδώσουν την ανάλογη δικαιοσύνη την ώρα της κρίσης. Γιατί αργά ή γρήγορα αυτή θα έλθει και άπαντες θα κριθούμε από τις πράξεις μας ή τις παραλήψεις μας γιατί,  όλοι κρινόμαστε.

                                                                                           Για το ΔΣ /ΕΑΑΣ
                                                                                              Ο Πρόεδρος                                                                                                                    Αντγος ε.α. Βασίλειος Ροζής

Τετάρτη 1 Αυγούστου 2018

Πως θα λειτουργήσει το ΚΑΑΥ του Αγ. Ανδρέα για τους παραθεριστές

Από το Γενικό Επιτελείο Στρατού ανακοινώνεται ότι, για την αποκατάσταση των υλικών ζημιών που προκλήθηκαν στο Κέντρο Αποκατάστασης Απωλειών Υγείας (ΚΑΑΥ) Αγίου Ανδρέα, υλοποιούνται τα παρακάτω:

- Εργασίες 7 τεχνικών συνεργείων για την αποκατάσταση των φθορών στις εγκαταστάσεις του ΚΑΑΥ.


- Εργασίες αποκατάστασης από το ΔΕΔΔΗΕ του δικτύου ηλεκτρικού ρεύματος του Λόχου Διοίκησης του ΚΑΑΥ, η λειτουργία του οποίου διασφαλίζει και την εύρυθμη λειτουργία ολόκληρου του Κέντρου. Οι ανάγκες του καλύπτονται προσωρινά με τη λειτουργία ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους (Η/Ζ).

H επόμενη παραθεριστική σειρά, η έναρξη της οποίας έχει προγραμματιστεί στις 09 Αυγούστου 2018, θα λειτουργήσει με το 1/3 της δυναμικότητας του Κέντρου, με σταδιακή αύξησή, ανάλογα με τη πορεία αποκατάστασης των ζημιών. Θα τηρηθεί αναλογική κατανομή, σε όλες τις κατηγορίες των δικαιούχων.


Συνταγματάρχης (ΤΘ) Μιχαήλ Ψαρομιχαλάκης
Εκπρόσωπος Τύπου ΓΕΣ