Παρασκευή 29 Μαΐου 2020

Ανώτατοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο ΔΣ/ ΠΟΛ. ΜΟΥΣΕΙΟΥ


ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Ε.Α.Α.Σ.)
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΘΕΜΑ:    ΔΣ Πολεμικού Μουσείου
Σχετ    :   α.   ΝΔ132/1969(ΦΕΚ35Α’,Αρθρο 5)
               β. Απ.ΥΕΘΑ Φ.400/34/330403/Σ8035/29-11-2018 (ΦΕΚ752/17-12-2018 Τ.ΥΟΔΔ)
               γ . Φ400/8/199097/Σ3081/20-5-20/ΓΕΕΘΑ/Β1
               δ.  Φ400/466/514202/Σ3706/22-5-20/ΓΕΣ/Β1(Δνση Προσωπικού)

            Σας γνωρίζουμε ότι με (δ) σχετικό ζητήθηκε η υποβολή στοιχείων Ανωτάτων Αξκων που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο του Πολεμικού Μουσείου (Δ.Σ./Π.Μ.) μέχρι την Παρασκευή 11:00π.μ..

            Παρακαλούμε για την υποβολή επιθυμίας, εκ μέρους των ενδιαφερομένων ανώτατων Αξκων ε.α. μελών της Ένωσης εντός της αναφερόμενης προθεσμίας 

                                                                               Αθηνά 28 Μάιου 2020
                                                                                     Για το ΔΣ/ΕΑΑΣ 
                                                                                        Ο Πρόεδρος
                                                                                    Σταύρος Κούτρης
              Αντγος ε.α.

Tελετή παράδοσης/παραλαβής της Διοίκησης της Ένωσης Αποστράτων Αξκων Στρατού

Ανακοινώνουμε στα μέλη μας ότι:
     1. Την Τρίτη  26 Μάιου 2020, έγινε η τελετή παράδοσης/παραλαβής της Διοίκησης της Ένωσης Αποστράτων Αξκων Στρατού, στα γραφεία της Ένωσης παρουσία του ΥΦΕΘΑ κ. Αλκιβιάδη Στεφανή. Παρέστησαν τα μέλη των 9ου και 10ου Αιρετών Διοικητικών Συμβουλίων. Η επίσημη τελετή θα πραγματοποιηθεί στο άμεσο μέλλον όταν οι υγειονομικές συνθήκες το επιτρέψουν.
 2. Την Τετάρτη 27 Μαΐου, συνεδρίασε για 1ηφορά το ΔΣ/ΕΑΑΣ, συγκροτήθηκε σε σώμα και εξελέγη κατά πλειοψηφία  Διευθύνων Σύμβουλος ο Ανχης (ΑΣ) ε.α Χρηστίδης Χρήστος. Το ΔΣ/ΕΑΑΣ του εύχεται ολόψυχα καλή επιτυχία στα καθήκοντά του.
                                                                                                                                                              Αθήνα, 27 Μάϊου 2020
                                                                                               Για το Δ.Σ./Ε.Α.Α.Σ.
                                                                                             Ο Προέδρος
                           Σταύρος Κούτρης
                                  Αντγος ε.α.     


Πέμπτη 28 Μαΐου 2020

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΑΥ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ ΕΤΟΥΣ 2020

ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ 
ΣΤΟ ΚΑΑΥ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ, ΕΤΟΥΣ 2020, ΑΠΟ 1η ΕΩΣ 13η
Γνωρίζονται στα Μέλη της Ε.Α.Α.Σ., ότι :
    α.    Οι επιλεγέντες παραθερισμού στο ΚΑΑΥ του Αγ. Ανδρέα, για το έτος 2020, κανονικοί και αναπληρωματικοί, για όλες τις παραθεριστικές σειρές, έχουν όπως στις Καταστάσεις Παραθερισμού που είναι καταχωρημένες παρακάτω.
      β.    Αναφορές Ενστάσεων επί των προαναφερθέντων αποτελεσμάτων, μπορούν να κατατεθούν από τους ιδίους τους ενδιαφερόμενους, στην Γραμματεία της Ε.Α.Α.Σ., μέχρι 10 Ιουνίου 2020Μετά την παρέλευση της παραπάνω ημερομηνίαςδεν θα γίνονται δεκτές τυχόν Ενστάσεις και δεν θα δίδεται απάντηση στον ενδιαφερόμενο. Υπενθυμίζεται ότι η υπόψη διαδικασία είναι καταγεγραμμένη στην παράγραφο 9α, της από 4 Μαρτίου 2020, σχετικής Ανακοίνωσης της Ε.Α.Α.Σ.
    γ.    Αιτήσεις Οριστικής Ακύρωσης της Επιλογής Παραθερισμού, μπορούν να κατατεθούν από τους ιδίους τους ενδιαφερόμενους, στην Γραμματεία της Ε.Α.Α.Σ., οποιαδήποτε χρονική στιγμή, σύμφωνα με το σχετικό έντυπο που παρατίθεται στο τέλος των Αποτελεσμάτων Παραθερισμού. Προκειμένου όμως η Ε.Α.Α.Σ., να έχει μία σαφέστερη εικόνα του θέματος του παραθερισμού, παρακαλούνται τα Μέλη μας, όπως μας γνωρίσουν την υπόψη οριστική πρόθεσή τους, μέχρι 10 Ιουνίου 2020. 
    δ.    Οι επιλεγέντες ως Αναπληρωματικοί, απάντων των Σειρών, μπορούν υποβάλουν αίτημα αλλαγής επιλογής παραθερισμού, μέχρι 10 Ιουνίου 2020 και μόνο για τις σειρές 1η, 2η, 3η,  12η και 13η, οι οποίες δεν έχουν συμπληρωθεί από κανονικούς. Η Ε.Α.Α.Σ. θα προσπαθήσει να ικανοποιήσει την νέα επιθυμία σας, πλην της περιπτώσεως που η ΑΣΔΥΣ τροποποιήσει αιφνιδίως, τις θέσεις παραθερισμού που διαθέτει στην Ε.Α.Α.Σ.  
    ε.    Μετά την υλοποίηση των παραπάνω διαδικασιών, ολοκληρώνεται η επιλογική διαδικασία παραθερισμού και η Ε.Α.Α.Σ. θα παρακολουθεί την γενικότερη διαδικασία του παραθερισμού.

Δευτέρα 25 Μαΐου 2020

Αναρτήθηκε το ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΑΙΟΥ 2020

Αναρτήθηκε το ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΑΙΟΥ του έτους 2020 στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ.

Υπενθυμίζουμε ότι για να «κατεβάσετε» το ενημερωτικό σας σημείωμα εισέρχεσθε (με χρήση κωδικών TAXISNET) κάνοντας κλικ ΕΔΩ: https://apps.efka.gov.gr/ePensionStatementEFKA.

Σάββατο 23 Μαΐου 2020

Συγκρότηση ΔΣ/ΕΑΑΣ-Δείτε το ΦΕΚ


Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. 377/21.05.2020 η απόφαση με Αριθμ. Φ.959.4/6/1252989/Σ.1851 για τη Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού (ΕΑΑΣ)

αποφασίζουμε:

1. Τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού (ΕΑΑΣ), εκ των παρακάτω εν αποστρατεία Αξιωματικών:

Τακτικά Μέλη:

α. Αντιστράτηγος (ΠΖ) ε.α. Κουτρής Σταύρος του Θεοδώρου, ως Πρόεδρος (3.305 σταυροί).
β. Υποστράτηγος (EM) ε.α. Δεβούρος Ιωάννης του Νικολάου, ως Αντιπρόεδρος (2.641 σταυροί).
γ. Συνταγματάρχης (ΠΖ) ε.α. Φαραντάτος Αναστάσιος του Χρίστου, ως τακτικό μέλος (2.116 σταυροί).
δ. Ταξίαρχος (ΑΣ) ε.α. Νικολόπουλος Βασίλειος του Σπυρίδωνα, ως τακτικό μέλος (2.054 σταυροί).
ε. Αντιστράτηγος (ΠΒ) ε.α. Σκαρμαλιωράκης Κωνσταντίνος του Αντωνίου, ως τακτικό μέλος (1.650 σταυροί).
στ. Ταξίαρχος (ΠΖ) ε.α. Χατσίκας Δημήτριος του Συμεών, ως τακτικό μέλος (1.346 σταυροί).
ζ. Αντισυνταγματάρχης (ΑΣ) ε.α. Χρηστίδης Χρήστος του Γεωργίου, ως τακτικό μέλος (1.334 σταυροί).
η. Συνταγματάρχης (Ο) ε.α. Μακρής Γεώργιος του Θεοδώρου, ως τακτικό μέλος (644 σταυροί).
θ. Αντιστράτηγος (Δ) ε.α. Καρανίσας Θωμάς του Σωτηρίου, ως τακτικό μέλος (614 σταυροί).
ι. Αστυνομικός Διευθυντής (ΕΛ.ΑΣ.) ε.α. Καλογιαννάκης Νικήτας του Ιωάννη, ως τακτικό μέλος (655 σταυροί).
ια. Υποστράτηγος (ΕΛ.ΑΣ.) ε.α. Παπαδάτου Σοφία του Παναγιώτη, ως τακτικό μέλος (555 σταυροί).

Αναπληρωματικά Μέλη:................. Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΕΔ: Ανοίγει την Δευτέρα 25/05/20-Τα μέτρα προστασίας

Πιστεύω ότι θα ανοίξει και η ΛΑΦΝ. Προτείνεται η επικοινωνία για όποιον επιθυμεί να μεταβεί.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνουμε τα αξιότιμα μέλη μας, στο πλαίσιο προστασίας από την μετάδοση του κορωνοϊού SARS COV-2 και με αντικειμενικό σκοπό την μείωση της διασποράς της νόσου, ότι οι δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης της ΛΑΕΔ θα λειτουργήσουν από 25 Μαΐου 2020, με τις προϋποθέσεις λειτουργίας, όπως αυτές έχουν καθορισθεί από τις κατευθύνσεις των Κυβερνητικών αποφάσεων και των αρμοδίων φορέων.

Σε εφαρμογή των παραπάνω έχει καθορισθεί ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός μελών ανά αίθουσα παροχής υπηρεσιών εστίασης και ανά Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών.

Τα προσερχόμενα μέλη θα παραλαμβάνουν από τον Αξιωματικό Πύλης αριθμημένη κάρτα εισόδου, η οποία είναι ατομική και θα ισχύει αποκλειστικά για την αίθουσα ή το τμήμα που αναγράφει.

Η κάρτα θα παραδίδεται κατά την έξοδο από την ΛΑΕΔ.

Όταν θα είναι συμπληρωμένος ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός εισερχομένων, οι προσερχόμενοι θα αναμένουν εκτός του κτιρίου της ΛΑΕΔ, τηρώντας με δική τους ευθύνη τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας.

Η είσοδος θα επιτρέπεται αυστηρά μόνο στους δικαιούχους, όπως αυτοί καθορίζονται από τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας της ΛΑΕΔ ( ΦΕΚ 126/τΒ΄/18 Φεβ 98).

Εκ της Διευθύνσεως

Πρόγραμμα εκδηλώσεων μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου

Όπως είναι γνωστό η 19η Μαΐου έχει καθιερωθεί ως ημέρα μνήμης της γενοκτονίας του Ελληνισμού του Πόντου. 
Ο φετινός εορτασμός θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 24 Μαΐου στο Ναύπλιο, σύμφωνα με το πρόγραμμα:

♦         Ώρα 11.00: Τέλεση δοξολογίας στο Μητροπολιτικό Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου. Ομιλία.

♦         Ώρα 11.30: Επιμνημόσυνη δέηση και Κατάθεση στεφάνων στο μνημείο του Δημητρίου Υψηλάντη (πλατεία Δημαρχείου).

Όσοι επιθυμούν μπορούν να παραστούν στις παραπάνω εκδηλώσεις.

Πέμπτη 21 Μαΐου 2020

Ευχές

Το Συμβούλιο και τα μέλη του παραρτήματος ΕΑΑΣ Ναυπλίου εκφράζουν τις ολόθερμες ευχές τους στους κ. Αποστολακόπουλο Κων/νο, Οικονόμου Κων/νο, Πατσατζή Κων/νο, Πηλιαφά Κων/νο, Τζανετόπουλο Κων/νο, Λαγουδάκη Κων/νο και Κατράδη Κων/νο καθώς και στην κα  Κουτσουμάνη Ελένη, για  την ονομαστική τους εορτή. Υγεία, Ευτυχία ατομική και οικογενειακή. Επίσης ευχές και σε όλους όσους έχουν εορτάζοντες αυτή την ημέρα. ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ!  

Δευτέρα 18 Μαΐου 2020

Έτοιμο το ΓΕΣ για το άνοιγμα των θερινών ΛΑΦ

Μαζί με τα καταστήματα εστίασης στις 25 Μαίου, είναι πολύ πιθανό να ανοίξουν και οι θερινές ΛΑΦ του Στρατού Ξηράς.
Σύμφωνα με πληροφορίες του kranosgr, αυτή είναι η σκέψη που υπάρχει στο ΓΕΣ, σχετικά με τη λειτουργία των ”χακί” εστιατορίων και μπαρ.
Μετά την έγκριση της Επιτροπής των Λοιμωξιολόγων, η Κυβέρνηση αποφάσισε να ανοίξουν τα καταστήματα εστίασης κάτι που αναμένεται να γίνει και με τα αντίστοιχα των Ενόπλων Δυνάμεων.
Μέχρι σήμερα οι Λέσχες Αξιωματικών, λειτουργούσαν με πακέτο, ενώ από τη Δευτέρα 25 Μαϊου, ακολουθώντας τις εντολές της κυβέρνησης και τις οδηγίες των ειδικών επιστημόνων, θα πρέπει να τοποθετήσουν μικρό αριθμό τραπεζοκαθισμάτων, ανάλογα με τα τετραγωνικά των αιθουσών.
Το ίδιο αναμένεται να γίνει και στις θερινές ΛΑΦ, οι οποίες θα πρέπει εφόσον ανοίξουν να λειτουργήσουν με όλα τα προβλεπόμενα μέτρα.
Μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα αναμένονται οι οριστικές αποφάσεις για τις ημερομηνίες έναρξης και τον τρόπο λειτουργίας τους.

Διάθεση Στρατιωτικών Νοσοκομείων για αντιμετώπιση μεταναστευτικής-υγειονομικής κρίσης;

Δυστυχώς αγαπητοί συνάδελφοι δικαιούχοι του ΝΙΜΤΣ, (Απόστρατοι του Στρατού Ξηράς, της Πολεμικής Αεροπορίας και της Ελληνικής Αστυνομίας), οι προβλέψεις μου για την τύχη του ΝΙΜΤΣ αρχίζουν να παίρνουν σάρκα και οστά. Κατά βάθος ήλπιζα κι εγώ να κάνω λάθος και η δέσμευση του Νοσοκομείου μας να έληγε στις 26 Ιουνίου (το Νοσοκομείο διατίθεται από 27.3.2020 μέχρι 24..6.2020, ως νοσοκομείο αναφοράς για τον κοροναϊό) αφού πρώτα θα είχε ανακαινισθεί και εκσυγχρονισθεί όπως μας υποσχέθηκαν για να μας το... πάρουν.

Αν αληθεύει ότι στο ΝΙΜΤΣ στάλθηκε έγγραφο από το ΥΠΕΘΑ που να περιέχει την παρακάτω παράγραφο, τότε μαύρα είναι τα μαντάτα:

«Συναφώς σας γνωρίζεται ότι διερευνάται η δρομολόγηση δωρεάς από φορέα/υπηρεσία του εξωτερικού είτε στο 424 ΓΣΝΕ, είτε στο ΝΙΜΤΣ, λαμβάνοντας υπόψη ότι το πλαίσιο της χορηγίας περιλαμβάνει την αντιμετώπιση της μεταναστευτικής – υγειονομικής κρίσης. Συνεπώς η παραπάνω προτεραιοποίηση εκτιμάται ως επείγουσα»

Ποιος φορέας, ποια υπηρεσία και πράσινα άλογα θέλουν να μας «κλέψουν» το Νοσοκομείο ή τα Νοσοκομεία και για τους μετανάστες.

Σας είχα προειδοποιήσει όταν δόθηκε το ΝΙΜΤΣ ως................ Διαβάστε περισσότερα

Κυριακή 17 Μαΐου 2020

Αίτηση επί Βρούτση-Σύνταξη από Κατρούγκαλο. Ούτε η διάταξη για απασχόληση συνταξιούχων εφαρμόζεται

Στα χαρτιά παραμένει ο νόμος Βρούτση (ν. 4670/2020) για το νέο ασφαλιστικό αφού δεν εφαρμόζονται βασικές του συνταξιοδοτικές διατάξεις με αποτέλεσμα χιλιάδες ασφαλισμένοι που συνταξιοδοτούνται να λαμβάνουν χαμηλότερες συντάξεις με βάση το νόμο Κατρούγκαλου, δηλαδή το προηγούμενο καθεστώς!

Παρόλο που ο νόμος Βρούτση δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ στις 26/2/2020 μέχρι και σήμερα, δηλαδή τρείς μήνες μετά, δεν εφαρμόζονται σε όσους υποβάλουν αιτήσεις για σύνταξη οι παρακάτω δυο βασικές του διατάξεις:

 Δεν εφαρμόζεται η διάταξη για τα νέα αυξημένα ποσοστά αναπλήρωσης στις κύριες συντάξεις. Οι αυξήσεις των ανταποδοτικών κύριων συντάξεων (έως 11.8%), θα είναι από 12 ευρώ για όσους έχουν αποχωρήσει ή αποχωρούν με 30,1 έτη ασφάλισης έως και 252 ευρώ για όσους έχουν 40 έτη ασφαλιστικού βίου.

 Δεν εφαρμόζεται η διάταξη για όσους συνταξιούχους του ΕΦΚΑ εργάζονται παρόλο που εκδόθηκε η σχετική εγκύκλιος. Ο νόμος Βρούτση ορίζει ότι για τους συνταξιούχους που έχουν ήδη αναλάβει ή αναλαμβάνουν εργασία ή αποκτούν ιδιότητα ή δραστηριότητα υποχρεωτικώς υπακτέα στην ασφάλιση του Ε.Φ.Κ.Α., οι ακαθάριστες συντάξεις κύριες και επικουρικές καταβάλλονται μειωμένες σε ποσοστό 30% (αντί 60% που ίσχυε), για όσο χρόνο απασχολούνται.

Συνδικαλιστές του ΕΦΚΑ τονίζουν ότι όποιος υποβάλλει αίτηση για σύνταξη με βάση το νόμο Βρούτση, παίρνει σύνταξη με βάση το νόμο Κατρούγκαλου και φυσικά παρανόμως. Η αιτία έγκειται ότι ο ΕΦΚΑ δεν έχει αναπροσαρμόσει το λογισμικό στο πληροφοριακό σύστημα απονομής συντάξεων ώστε οι συντάξεις να χορηγούνται με τις διατάξεις του νέου νόμου. Σύμφωνα με πληροφορίες σχεδιάζεται να ασκηθούν ένδικα μέσα κατά της διοίκησης του ΕΦΚΑ.

Όπως δήλωσε στα «ΝΕΑ» ο δικηγόρος Δημήτρης Μπούρλος,.................. Διαβάστε περισσότερα 

Τετάρτη 13 Μαΐου 2020

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ – Από 13.5.2020 επανενεργοποίηση των προνομίων για τους στρατιωτικούς

Γνωρίζεται ότι σύμφωνα με σχετικό έγγραφο της ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ, στο πλαίσιο της διαρκούς μέριμνας υπέρ του προσωπικού των ΕΔ κατόπιν εντολής της Ηγεσίας ΥΠΕΘΑ, διερευνήθηκε η εξασφάλιση πρόσβασης αυτού σε τραπεζικάχρηματοοικονομικά προϊόντα με προνομιακή τιμολόγηση.
Στο πλαίσιο αυτό, κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας, υπογράφηκε Συμφωνητικό Συνεργασίας διετούς διάρκειας με την τράπεζα Πειραιώς, ενώ στα Παραρτήματα «Α» και «Β» περιλαμβάνονται οι οικείες παροχές.
Τα χαρακτηριστικά κύριων προϊόντων που εκτιμάται ότι ενδιαφέρουν την πλειοψηφία του ενδιαφερόμενου προσωπικού, παρατίθενται ακολούθως:
α. Προϊόντα καταθέσεων
(1) Λογαριασμός Μισθοδοσίας με κλιμακωτό επιτόκιο:
(α) 3,00% έως 3.000€
(β) 1,00% άνω των 3.000€
(2) Προθεσμιακή κατάθεση με προσαύξηση 0,65% στο εκάστοτε ισχύον επιτόκιο προθεσμιακής κατάθεσης 12 μηνών.
β. Πιστωτική κάρτα................... Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΘΡΑΚΕΣ Ο ΘΗΣΑΥΡΟΣ» η μείωση φόρου Ν.4646/19 (Αίτηση Επαναυπολογισμού στον ΕΦΚΑ)

• Η ΑΑΔΕ συμβουλεύει για τα λάθη αναδρομικών • Η ΔΟΥ επιβάλει τους φόρους • Ψαλιδισμένα αναδρομικά • Γ.Λ.Κ η λύση Αναδρομικής αίτησης αποκατάστασης

Γράφει ο Γιάννης Αβραμίδης Σμχος(ε.α)

Το Ελληνικό Κοινοβούλιο ,στα πλαίσια της φορολογικής ελάφρυνσης της μεσαίας τάξης, ψήφισε το Δεκέμβριο του 2019 το Ν.4646/12-12-2019 (ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ) και μείωσε τους συντελεστές φορολόγησης κυρίως στην κλίμακα εισοδήματος 0,01€ έως 10.000,00€ από 22% σε 9%.

Με βάση το νέο συντελεστή φορολόγησης ένας απόστρατος συνταξιούχος θα έπρεπε να έχει μείωση του φόρου στο τμήμα του μη απαλλασσόμενου με αποδείξεις: (10.000,00 - 8.636,00 = 1.364,00€) 1.364,00 x 13% (22% - 9%) = 177,32 € ετήσιο και μηνιαίο 177,32:12 = 14,77 €.

Στην ιστοσελίδα EΦKA.gov.gr αναρτήθηκε το Μηνιαίο Ενημερωτικό Σημείωμα Πληρωμής Σύνταξης μηνός Φεβρουαρίου 2020 και διαπιστώνουμε, συγκρίνοντάς το με το αντίστοιχο του Ιανουαρίου 2020,ότι υπάρχει μείωση του φόρου π.χ από 199,02€ σε 197,81€ ήτοι 1,21€.

• Επειδή σύμφωνα με το νέο νόμο 4646/19 αναμέναμε μηνιαία μείωση του φόρου κατά 14,77€ πιστεύουμε ότι πρόκειται...................... Διαβάστε περισσότερα 

Παναγιωτόπουλος για προσλήψεις: Μετά τους ΟΒΑ θα ακολουθήσουν ΕΠΟΠ-Τι είπε για την αύξηση θητείας

Ο ΥΕΘΑ παραχώρησε συνέντευξη εφ’όλης της ύλης στον δημοσιογράφο Στέργιο Καλόγηρο και στην εκπομπή «σχολιάζοντας την επικαιρότητα».

Ερωτηθείς ο κ. Παναγιωτόπουλος αν σκέφτεται να κάνει αλλαγές στην στρατιωτική θητεία και να δημιουργήσει επαγγελματικά σώματα ειδικών Δυνάμεων απάντησε:

Σε επίπεδο προσωπικού η μόνιμη προσπάθειά μας είναι να προχωρήσουμε σε τρόπους αναβάθμισής του. Η αναβάθμιση του προσωπικού στις ειδικές δυνάμεις για παράδειγμα περνάει και μέσα από την μείωση του μέσου όρου ηλικίας των στελεχών που ανήκουν στις Ένοπλες Δυνάμεις, πρέπει να πέσει αυτός. Δεν θα πέσει όμως διώχνοντας τους παλιούς. Για να καταρρίψω κάποιες φήμες που ακούγονται ότι ο Παναγιωτόπουλος και ο Στεφανής θα διώξουν όλους τους παλιούς από τις ΕΔ, δεν ισχύει αυτό, αλλά μέσα από την πρόσληψη καινούργιων πιο νεαρών χαμηλότερου μέσου όρου ηλικίας στελεχών.

Προς το σκοπό αυτό έχει βγει μια προκήρυξη για πρόσληψη 2.000 ΟΒΑ και στους 3 Κλάδους. Οι περισσότεροι από αυτούς αφορούν στο ΣΞ και Ειδικές Δυνάμεις, πάνω από 1.000. Κάποιοι στην ΠΝ και ΠΑ σε συγκεκριμένες ειδικότητες. Θα ακολουθήσουν, πάντα ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητες, ανάλογες κινήσεις με τους ΕΠΟΠ. Όλα αυτά προς τον σκοπό της ανανέωσης του έμψυχου δυναμικού, αλλά και της μείωσης του μ.ο. ηλικίας ώστε να έχουμε νεαρότερα στελέχη ειδικών δυνάμεων, κομάντα δηλαδή που να μπορούν να κάνουν περισσότερα πράγματα λόγω του νεαρού της ηλικίας τους.

Όσον αφορά την θητεία κυκλοφορεί εδώ και πολύ καιρό μια φημολογία για αύξηση χρονική της στρατιωτικής θητείας. Δεν έχουμε επιβεβαιώσει κάτι τέτοιο. Σε κάθε περίπτωση ότι είναι να γίνει, θα γίνει................... Διαβάστε περισσότερα 

Δευτέρα 11 Μαΐου 2020

Λειτουργία Παραρτήματος

Σας γνωρίζουμε ότι από σήμερα 11 Μαΐου το Παράρτημα λειτουργεί κανονικά. 

Για καλύτερη, πιο σίγουρη και με ασφάλεια εξυπηρέτησή σας, να επικοινωνείτε με το Παράρτημα ΠΡΙΝ την προσέλευσή σας σε αυτό.

Κυριακή 10 Μαΐου 2020

ΒΟΕΑ: Τροποποίηση τρόπου υπολογισμού-Δείτε την ΚΥΑ

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 888 Β'/17-03-2020 η ΑΠΟΦΑΣΗ με Αριθμ. Φ.951.1/17/1245010/Σ.856 Τροποποίηση της 2412/Φ.951/360/ 431347/1984 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών «Βοήθημα οικογενειακής ή επαγγελματικής αυτοτέλειας για τα παιδιά των μετόχων και των μερισματούχων του Μ.Τ.Σ.» (Β' 74)

Άλλαξε η παλιά ρύθμιση υπολογισμού του Βοηθήματος Οικογενειακής και Επαγγελματικής Αυτοτέλειας (ΒΟΕΑ) ή αλλιώς με τον παλιό και γνωστό όρο «προικοδότηση» των τέκνων των μετόχων. Η νέα απόφαση στον τρόπο υπολογισμού του ΒΟΕΑ επιφέρει ορθολογικότερο υπολογισμό για αυτούς που είχαν τέκνα πριν την αρχική ημερομηνία ασφάλισης στο ΜΤΣ. Με την εφαρμογή της συγκεκριμένης ρύθμισης όποιος πληροί τις προϋποθέσεις για την παροχή του βοηθήματος και άνηκε σε αυτή την κατηγορία, μπορεί πλέον να αιτείται την χορήγησή του από το ΜΤΣ.

Τι αναφέρει το ΦΕΚ:

Αποφασίζουμε

Άρθρο 1
Τροποποίηση της αριθμ.
2412/Φ.951/360/431347/1984 κοινής απόφασης
των Υπουργών Εθνικής Άμυνας
και Οικονομικών (Β' 74)

Η παρ. 2 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής: «Η κράτηση αυτή αρχίζει από την πρώτη του επόμενου μήνα γέννησης του παιδιού, εκτός αν το τέκνο έχει γεννηθεί πριν την έναρξη της μετοχικής σχέσης του γονέα, οπότε αρχίζει από την ημερομηνία έναρξης της μετοχικής σχέσης, και τελειώνει στο τέλος του μήνα που συμπληρώνονται οι προϋποθέσεις για την καταβολή του βοηθήματος.»

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως................. Δείτε την σχετική απόφαση