Πέμπτη 11 Μαρτίου 2021

                                                      ΚΑΑΥ

     Σας γνωρίζουμε ότι εκδόθηκε η διαταγή παραθερισμού στα ΚΑΑΥ, έτους 2021.

     Σημεία Προσοχής-Ενδιαφέροντος

   α. Υποχρεωτικό το Πιστοποιητικό ή Βεβαίωση Οικογενειακής κατάστασης, εκδοθέν μετά τον Ιανουάριο 2021.

   β. Αίτηση ΜΟΝΟ, μέσω του Παραρτήματος κι όχι απευθείας.

   γ. Αίτηση ΜΟΝΟ, για ένα ΚΑΑΥ.

   δ. Χρόνος υποβολής αίτησης στο Παράρτημα, έως την 15 Απριλίου 2021.

   Για λεπτομέρειες-παραλαβή αίτησης κλπ, μόνο κατόπιν ραντεβού, στα τηλέφωνα 2752029037 και 6975941402  Γ. Ιωαννίδης