Δευτέρα 24 Αυγούστου 2020

Λειτουργία Παραρτήματος

Λόγω μη ύπαρξης νέου Συμβουλίου στο Παράρτημα, αυτό θα παραμείνει ανενεργό από 03 Αυγ. και έως αποφασίσει η Ε.Α.Α.Σ. για το οριστικό μέλλον του. 
Για οποιοδήποτε θέμα παρακαλείστε να επικοινωνείτε με την Ε.Α.Α.Σ. (τηλ. 2103633797).