Τετάρτη 3 Μαΐου 2023

 Χορήγηση Έκτακτου Επιδόματος

Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού ανακοινώνει ότι, κατόπιν αποφάσεως του ΔΣ/ΜΤΣ και εγκρίσεως από τον κ.ΥΕΘΑ, θα χορηγήσει την Παρασκευή 5 Μαΐου 2023, στους μερισματούχους μηνός Δεκεμβρίου 2022, έκτακτο επίδομα ύψους ενός (1) μεικτού μερίσματος (χωρίς κρατήσεις) ΜΤΣ.

Αθήνα, 3 Μαϊ  2023

-Ο-

Γενικός Διευθυντής του ΜΤΣ

Ταξίαρχος  Μπαράκος Λ. Κωνσταντίνος